Kovalla kovaa vastaan! Jucatin edistykselliset pyörityslaitteet kasvattavat kilpailukykyä alati kiristyvillä markkinoilla

Tuotannon kiihtyminen ja kilpailun koveneminen. Ne eivät ole enää ilmiö, vaan arkipäivää myös valmistavassa teollisuudessa ja konepajoissa. Näitä silmällä pitäen on pyörityslaitteemme kehitetty. Niiden tärkein tehtävä on kasvattaa asiakkaidemme kilpailukykyä. Tähän ei päästä panostamalla vain yhteen seikkaan ja laiminlyömällä muita osa-alueita. Pyörityslaitteillamme kehitetäänkin kerralla – ja välittömillä vaikutuksilla – neljää kilpailukykyyn merkittävästi vaikuttavaa tekijää: toiminnan tehostaminen, korkean laadun ylläpitäminen kaikissa kohdin, kustannusten karsiminen ja ergonomian parantaminen.

Mitä asiakkaamme pyöristyslaitteistamme tuumaavat, millaisia ratkaisuja olemme heille toteuttaneet ja mikä tekee pyörityslaitteistamme niin tehokkaita ja edistyksellisiä, että myönnämme niille tuottavuustakuun? Tässä artikkelissa pureudumme näihin seikkoihin.

Case esimerkit: Wärtsilä, Outotec Turula & Valmet

Pyörityslaitteemme ovat kasvattaneet asiakkaidemme työn tuottavuutta 30–40 %, joissakin tapauksissa jopa huomattavasti enemmän. Laitteidemme edut nousevat selkeimmin esiin yrityksissä, joissa käsiteltävien kappaleiden massat ovat yli 1000 kilon painoisia. Kun näissä yrityksissä nosturi vaihdetaan pyörityslaitteeseen, tuottavuus kohenee merkittävästi.

Pyörityslaitteisiimme luottavat lukuisat yritykset muun muassa Wärtsilä, Outotec Turula ja Valmet.

Wärtsilä

Nyt jo pitkään jatkunut yhteistyömme Wärtsilän kanssa käynnistyi melko pienistä projekteista, jotka pikkuhiljaa kasvoivat suuremmiksi. Viimeisin pyörityslaitetoimituksemme räätälöitiin täysin Wärtsilän tarpeisiin soveltuvaksi ja sen suunnittelu toteutettiin yhdessä Wärtsilän tuotannonkehitystiimin kanssa. Projektin myötä aiemmin manuaalisesta pyörityslaitteesta tuli osittain automaattinen, ja se pyörittää akselia valitulla ohjelmalla. Kampiakselin kokoonpano on tulevaisuudessa tavoitteena automatisoida täysin, mikä pidettiin mielessä myös uuden erikoispyörityslaitteen suunnittelussa.

”Jucatin valmistama ratkaisu on lisännyt tehokkuutta, sillä nyt voimme tehdä kerralla enemmän ja nopeammin. Myös työergonomia on parantunut huomattavasti.” Projektipäällikkö Jussi Laulaja, Wärtsilä.

Outotec Turula

Olemme toimittaneet useamman, täysin räätälöidyn pyörityslaitteen myös Outotec Turulalle. Turulan tuotannossa käsiteltävien kappaleiden koot ovat järeää luokkaa. Aiemmin olimme toimittaneet heille 32 000 kg kantavan grilli-tyyppisen pyörityslaitteen. Viimeisimmässä projektissamme tämä vanha grilli-pyörityslaite muutettiin kahdeksi L-tyyppiseksi pyörityslaitteeksi. Uudemmat kantavat kumpainenkin 10 000 kg kappaleita. Pyörityslaitteemme on tuonut monia hyötyjä Outotec Turulan tuotantoon.

”Nostureilla kappaleita käännetään aina 90 % portaissa, joten tuote ei aina ole optimaalisessa asennossa hitsausta ajatellen. Pyörityslaitteilla hitsattavia kappaleita voidaan pyörittää portaattomasti, joten ne saadaan aina hitsaukselle optimaaliseen asentoon. Tuotteiden käsittely on laitteiden avulla paljon helpompaa ja tarkempaa, ja se näkyy merkittävästi työturvallisuudessa, laadussa ja tuottavuudessa”. Tehtaanjohtaja Markus Mutanen, Outotec Turula.

Valmet

Valmetin Jyväskylän toimipisteelle toteutimme kerralla useamman erityyppisen pyörityslaiteratkaisun. Valmetin tavoitteena oli lisätä valmistusprosessin tuottavuutta ja turvallisuutta, ergonomiaa unohtamatta.  Vastasimme tähän räätälöimällä heille eri kokoluokille ja tuoteperheille omat pyörityslaitteet, joissa huomiota kiinnitettiin erityisesti laitteiden tekniseen tasoon, joka mahdollistaa turvallisen ja ergonomisen työympäristön.

Wärtsilälle toimitettu pyörityslaite

Jucatin pyörityslaitteiden innovatiiviset ominaisuudet ovat vertaansa vailla

Mikä tekee pyörityslaitteistamme niin tehokkaita ja uniikkeja? Vastaus löytyy pitkälle viedystä tuotesuunnittelusta, jonka ansiosta pyörityslaitteidemme tekniset ominaisuudet ovat vailla vertaansa.

Turvallisuus ja ergonomia
 • Nopeudensäätömahdollisuuden ansiosta nostot ja laskut saadaan tehtyä pehmeästi, hitaammalla nopeudella. Nopeutta voidaan nostaa kappaleen noustua turvalliselle korkeudelle. Myös laitteen pyörityksen nopeus on säädettävissä.
 • Kappale on kokonaan kiinnitettynä laitteeseen. Kappaleen molemmat päät liikkuvat nostoissa ja laskuissa samanaikaisesti, ilman heilahduksia.
 • Pyörityslaitteisiimme saadaan tallennettua törmäysrajat.
 • Kappaletta voidaan vaivattomasti kääntää työnteon kannalta sopivaan kulmaan sekä nostaa tai laskea kullekin työntekijälle sopivalle korkeudelle.
 • Kaikki hitsaus on mahdollista toteuttaa optimaalisesti jalkoasennossa.
Tuotannon tehostuminen
 • Ohjelmoitavaan työkiertoon saadaan ohjelmoitua useita pisteitä ja haluttu järjestys työlle: pyörityslaitteemme kääntää kappaleen automaattisesti aina oikeaan asentoon.
 • Tuotanto tehostuu, kun kaikki työvaiheet saadaan tehtyä kullekin työntekijälle optimaalisessa asennossa ja korkeudessa – napin painalluksella.
 • Pyörityslaitteissamme työ voidaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin täysin samasta pisteestä.
 • Suurten nostokilojen lisäksi pyörityslaitteissamme on suuri pyöritysmomentti.
 • Pyörityslaitteella kappaleen käsittely päästään aloittamaan nosturia huomattavasti nopeammin.
 • Pyörityslaitteemme on tyypillisestä täydessä tuotantokäytössä heti asennusta seuraavana työpäivänä.
 • Kokemuksiemme mukaan tuotanto tehostuu vähintään 30-40 % pyörityslaitteemme ansiosta.
Kustannussäästöt ja laadun parantuminen
 • Ohjelmoitavan työkierron ja laitteen automatiikan ansiosta sopivan työskentelykulman hakemiseen ei kulu aikaa – projektin läpivienti nopeutuu. Työ on myös tekijästä riippumatta yhtä laadukas, sillä kaikki tekevät kunkin työvaiheen samasta kulmasta.
 • Mahdollisuus tehdä kaikki hitsaus tehokkaasti jalkoasennossa, vaikuttaa siihen, että lopputulos on tasalaatuisempi ja työ valmistuu nopeammin.
 • Kun työergonomia ja -turvallisuus ovat kunnossa, vältytään turhilta sairaspoissaoloilta.
 • Heilahduksista ja valumisesta aiheutuvia laiterikkoja tai vaaratilanteita ei pyörityslaitteidemme kanssa pääse syntymään. Törmäysrajojen ansiosta pyörityslaite ei myöskään osu muihin laitteisiin tai rakenteisiin.
 • Pyörityslaite maksaa itsensä takaisin tyypillisesti vuodessa, joskus jopa yhdessä projektissa.

Pyörityslaitteidemme käyttämisestä syntyvät edut hyödyttävät niin laitetta käyttävää yritystä, sen työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Tuotannossa projektin läpivienti onnistuu nopeammin, tasalaatuisemmalla lopputuloksella ja myös työntekijäystävällisesti.

Toiminnan tehostuminen, tasalaatuisempi lopputulos, kustannussäästöt ja parannukset ergonomiassa saavutetaan tuotannossa välittömästi, kun pyörityslaitteemme otetaan käyttöön. Edistyksellisen suunnitteluprosessimme ansioista otamme täyden vastuun ratkaisuistamme ja annamme niille tuottavuustakuun – niin varmoja olemme pyörityslaitteidemme tuotantoa tehostavista vaikutuksista.

Kiinnostuitko ostamaan tai vuokraamaan Jucatin pyörityslaitteen? Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä tarpeenne!

Outotec Turulalla käytössä oleva pyörityslaitteemme.