Kaikki lähtee suunnittelusta,
kerron kyllä miten.

JUSSI YLIKOJOLA
SUUNNITTELIJA

puh: 010 326 3310
gsm: 050 369 7044

Konseptisuunnittelu

Innovatiivisen ja tehokkaan suunnitteluprosessimme ansiosta voimme suunnitella ratkaisun, joka vastaa täysin asiakkaamme valmistuslinjastolle asettamia tavoitteita ja laatuvaatimuksia. Ammattitaitomme ja täsmällisten laskelmiemme ansiosta pystymme antamaan konseptisuunnitelmallemme tuottavuustakuun, mikäli konseptisuunnittelu eri vaiheineen toteutetaan kokonaisuudessaan toimestamme.

 

1. ANALYSOINTI | 2. IDEAALIPROSESSI | 3. REALISOINTI | 4. INVESTOINTIESITYS

 

1. ANALYSOINTI

Analysointivaiheessa selvitämme asiakkaamme tuotannon nykytilan ja kehitystarpeet. Analysoimme nykyprosessit määrittelemällä nykyisen valmistusprosessin ja kartoittamalla lähtötilanteen projektin perustaksi.

 

2. IDEAALIPROSESSI

Analyysivaihetta seuraa ideaaliprosessin esikartoitus, jossa ideoimme ja kartoitamme vaihtoehtoisia prosesseja yhdessä asiakkaan kanssa. Ideaaliprosessi on malli optimaalisesta valmistuslinjastosta, joka vastaa asiakkaan tarpeita. Ideaaliprosessivaiheessa luomme tavoitteen valmistuslinjastolle ja määrittelemme tuotantoprosessin eri vaiheet.

Ideaaliprosessin suunnittelu:

  1. VAIHEISTUS – Suunnittelemme kattavan analyysimme perusteella tuotantoprosessista tehokkaan linjamaisen mallin, jossa esitellään tuotannon eri vaiheet.
  2. VALMISTUSJÄRJESTYS – Suunnittelemme tehokkaan valmistusjärjestyksen, jonka määrittelyssä huomioimme kaikki valmistuslinjaston eri riippuvuussuhteet yksityiskohtaisesti.
  3. TAHTIAIKA – Laskemme valmistuslinjastolle tehokkaan tahtiajan, tasapainotamme linjan vaiheita sekä määrittelemme linjalle kapasiteetin ja tuottavuuden.

 

3. REALISOINTI

Pystymme kehittämään ideaaliprosessin realistiseksi toteutettavaksi investointihankkeeksi rautaisen ammattitaitomme ja vahvan valmistavan teknologiateollisuuden tuntemuksemme ansiosta.

Realisointivaiheen toteutus:

  1. Kartoitamme asiakkaan tuotantotilat ja määrittelemme niiden optimaalisen hyödyntämisen suunniteltua valmistuslinjaa varten. Kiinnitämme kartoituksessa erityisesti huomioita työergonomiaan ja turvallisuustekijöihin.
  2. Kartoituksen pohjalta suunnittelemme valmistuslinjastosta konseptisuunnitelman
  3. Ideaaliprosessia ja konseptipohjapiirrosta hyödyntäen määrittelemme valmistuslinjan vaatimuksia vastaavat tehokkaimmat valmistusmenetelmät, koneet ja laitteet.

Yhteistyökumppanimme kautta voimme tarjota myös valmistuslinjan tehokkuutta parhaiten tukevat materiaalin hallinta- ja ohjausratkaisut.

 

4. INVESTOINTIESITYS

Innovatiivisen suunnitteluprosessimme ansiosta pystymme määrittelemään valmistuslinjaston tehokkuuden sekä siihen liittyvät kannattavuus- ja takaisinmaksulaskelmat erittäin tarkasti. Täten pystymme antamaan asiakkaallemme selkeän tarjouksen kokonaisratkaisun toteutuksesta sekä yksityiskohtaiset tekniset määritykset päätöksenteon tueksi. Lisäksi pystymme antamaan konseptisuunnitelmallemme tuottavuustakuun tarkan suunnitteluprosessimme ja ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta. Tuottavuustakuun ehtona on, että olemme toteuttaneet konseptisuunnittelun kaikki vaiheet kokonaisuudessaan.