Nosturin korvaaminen pyörityslaitteella kasvattaa työn tuottavuutta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Kokoonpano- ja hitsaustyössä työn tuottavuuteen saadaan vähintään 30 – 40 % korotus, kun nosturit korvataan pyörityslaitteella. Pyörityslaitteiden edut nousevat selkeimmin esiin yrityksissä, joissa käsiteltävien kappaleiden massat ovat yli 1000 kilon painoisia: pienin pyörityslaitteemme pyörittää 1500 kilon kappaleita, suurin 75 tonnin painoisia massoja. Pyörityslaitteemme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja ne on myös helppo yhdistää esimerkiksi robottiin.

Nopeasti muuttunut markkinatilanne ja kilpailun koveneminen luovat painetta kilpailukyvyn säilyttämiselle. Kestävän kilpailukyvyn ylläpitämisessä hintojen korotus ei useinkaan ole vaihtoehto, vaan fokuksen tulisi olla työn tuottavuuden edistämisessä. Pyörityslaitteella työn tuottavuutta saadaan edistettyä nopeasti. Pyörityslaitteen hyödyt työn tuottavuudelle ovat merkittäviä verrattuna nosturin kanssa työskentelyyn. Investointi pyörityslaitteeseen maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.


Työn tuottavuus paranee vähintään 30 % ja 4 muuta syytä valita pyörityslaitteemme nosturin tilalle

1. Turvallisuus: kappaleiden liikuttaminen pehmeästi ja ilman heilahduksia vähentää laiterikkoja ja vaaratilanteita.
Pyörityslaitteiden suunnittelussa olemme menneet turvallisuus edellä. Pyörityslaitteissamme kappale on kokonaan kiinnitettynä laitteeseen ja kappaleen molemmat päät liikkuvat samanaikaisesti nostoissa ja laskuissa. Kappaleen heilahduksista ja valumisesta aiheutuvia laiterikkoja tai vaaratilanteita ei pyörityslaitteen kanssa pääse syntymään. Pyörityslaitteissamme on myös nopeuden säätömahdollisuus. Nostot ja laskut on mahdollista tehdä pehmeästi ja rauhallisesti, hitaammalla nopeudella, ja kun kappale on nostettu turvalliselle korkeudelle, voidaan nopeutta lisätä.

2. Ergonomia: valittavana useita eri korkeuksia ja kulmia parhaan hitsausasennon löytämiseksi.
Pyörityslaitteen kanssa työskentelyasennot ovat turvallisia ja ergonomisia. Jalkoasento on turvallisin ja nopein hitsausasento, ja pyörityslaitteissamme kaikkien saumojen hitsaaminen onnistuu jalkoasennossa. Toisin kuin nosturissa, pyörityslaitteessa kappale voidaan kääntää vain osittain, työskentelyn kannalta parhaaseen kulmaan. Myös hitsaajan pituus on otettu pyörityslaitteissamme huomioon. Hitsattava kappale on helposti säädettävissä kullekin hitsaajalle sopivalle korkeudelle. Sairaspoissaolot vähenevät ja työnteko pysyy mielekkäänä, kun työtä ei tehdä huonoissa asennoissa.

3. Laatu: hyvä työskentelyasento ja ohjelmoitava työkierto pitävät laadun hyvänä kaikissa kohdin.
Laatu pysyy kaikissa kohdin hyvänä, kun hitsaus on aina mahdollista tehdä jalkoasennossa. Pyörityslaitteessa kappale on aina työnteon kannalta parhaassa mahdollisessa asennossa, eikä laatuun vaikuttavia kompromisseja tarvitse tehdä. Laadun pysymistä korkealla tasolla kaikissa työvaiheissa edesauttaa ohjelmoitava työkierto. Työn laatu paranee, kun kaikki hitsaus tehdään samassa järjestyksessä ja samasta kulmasta. Pyörityslaite soveltuu erinomaisesti myös kokoonpanoon. Kokoonpanossa kappale saadaan pyörityslaitteessa käännettyä kullekin työvaiheelle sopivaan kulmaan. Tulos on tasalaatuinen, kun jokaisen pultin mutterin tai hydrauliikkaelementin kiristäminen momenttiin sujuu vaivattomammin ja nopeammin.

4. Tuottavuus: työvaiheet valmistuvat nopeammin ja työn tuottavuus kasvaa vähintään 30 – 40 %.
Pyörityslaiteemme ovat kasvattaneet asiakkaidemme työn tuottavuutta 30 – 40 %, joissakin tapauksissa huomattavasi enemmän. Pyörityslaitteidemme tuoma tuottavuuden kasvu perustuu useampaan seikkaan. Ohjelmoitava työkierto nopeuttaa työvaiheiden valmistumista ja mahdollistaa laadun pysymisen hyvänä kaikissa kohdin. Ohjelmoitavaan työkiertoon tallennetaan työvaiheet. Työkiertoon saadaan ohjelmoitua useita pisteitä ja haluttu järjestys hitsaustyölle. Pyörityslaitteemme kääntää kappaleen automaattisesti aina oikeaan hitsauskulmaan, jolloin sopivan hitsauskulman hakemiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Työn tuottavuutta kasvattaa myös kullekin hitsaajalla löytyvät sopivat hitsauskorkeudet ja asennot. Työvaiheet valmistuvat nopeammin, kun työskentelyasennot ovat aina parhaat mahdolliset. Toisin kuin nosturit, pyörityslaite on aina valmiina kääntämään tai siirtämään kappale. Pyörityslaitteisiimme saa lisävarusteena siirrettävän alustan, jonka ansiosta laite saadaan siirrettyä pisteeltä toiselle trukilla. Akkukäyttöisten mobilisoitujen pyörityslaitteiden siirto tapahtuu ajamalla.

5. Kilpailukyky: tuottavuuden parantuessa 30 – 40%, kilpailuetu kasvaa merkittävästi.
Tuottavuus- ja laatutason parantuminen lisäävät kilpailuetua. Kappaleen hitsaaminen pyörityslaitteessa nosturin sijaan mahdollistaa työvaiheiden valmistumisen nopeammin, sujuvammin ja tasalaatuisemmalla tuloksella hitsaajasta riippumatta. Tarjousvaiheessa nämä lisäävät merkittävästi kilpailukykyä. Tuottavuuden parantuessa voidaan hintoja laskea kilpailijoita alhaisemmiksi, katteen kuitenkin pysyessä hyvänä. Nopeampi valmistumisaikataulu vaikuttaa positiivisesti tuotteen läpimenoon. Myös tilaajan kilpailukyky paranee, kun tuotteen hän saa nopeammin ja edullisemmalla hinnalla.


Pyörityslaite maksaa itsensä takaisin vuodessa

Pyörityslaitteet ovat omiaan raskaissa konepajoissa ja kokoonpanotehtailla, ja ne soveltuvat käytettäväksi sekä PK-yrityksissä että suurissa organisaatioissa. Pyörityslaitteen käyttämisestä syntyvät edut hyödyttävät niin laitetta käyttävää yritystä, sen työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Pyörityslaite maksaa itsenä takaisin tyypillisesti vuodessa, joskus jopa yhdessä projektissa.


Kiinnostaako pyörityslaite? Ota yhteyttä! Myymme sekä vuokraamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä pyörityslaitteita.