Jucatilla on ollut kiireinen kevät ja erityisesti robotiikkatilauksien määrät ovat kasvaneet. Uudet ominaisuudet ja taustajärjestelmien kehittyminen monipuolistavat niiden käyttömahdollisuuksia. Harvoin kuitenkaan enää kysytään pelkkää robottia, vaan kokonaisuuteen toivotaan monenlaisia lisälaitteita.

Jucatilla on ollut kiireinen kevät ja erityisesti robotiikkatilauksien määrät ovat kasvaneet. Tällä hetkellä työstämme kolmea mittavaa robottisoluprojektia: Wärtsilälle, Prima Powerille ja Ponsselle. Robottisolut ovat hyvin erilaisia niin toiminnoiltaan kuin käyttötarpeiltaankin. Niitä kuitenkin yhdistää yksi seikka, jota robotiikalta tänä päivänä edellytetäänkin – monipuoliset ominaisuudet.  

Robotin oheen halutaan monenlaista automatiikkaa ja lisälaitteita 

Robotiikka kehittyy kovaa vauhtia. Uudet ominaisuudet ja taustajärjestelmien kehittyminen monipuolistavat niiden käyttömahdollisuuksia. Harvoin kuitenkaan enää kysytään pelkkää robottia, vaan kokonaisuuteen toivotaan monenlaisia lisälaitteita.  

”Nykyisin asiakkaat haluavat monipuolisia kokonaisuuksia, joissa on paljon toimintoja ja automatiikkaa. Meiltä kysytään lähes aina robotin yhteyteen laseria, konenäköä ja Flexible Manufacturing Systemsiä eli FMS:ää. Lisälaitteet toimivat robotin tukena, ja niitä hyödyntämällä saadaan automatisoitua laajojakin työketjuja. Laserilla pystytään auttamaan robottia löytämään hitsaussauman paikka tai sillä voidaan ottaa valmiista tuotteesta mitat. Konenäöllä voidaan muun muassa auttaa robottia hahmottaan kappaleen asento. Se korjaa robotin orientaatiota siten, että robotti saa vietyä kappaleen oikeassa kulmassa oikeaan paikkaan. FMS:n avulla taas robottisolua voidaan ajaa miehittämättömänä vaikkapa öisin, ” kertoo Jucatin teknisestä myynnistä vastaava Anssi Koski. 

Kolme suurta robottisoluprojektia – kaikki erilaisiin tarpeisiin ja osaksi erilaisia kokonaisuuksia 

Jucatilla on tällä hetkellä työn alla kolme suurta robottisoluprojektia, joihin kaikkiin toimitamme myös lisälaitteita. 

”Wärtsilälle työstämässämme projektissa toimitamme heidän pesusolunsa yhteyteen pyörityslaitteen ja robottisolun. Näiden tehtävä on suorittaa moottorilohkojen pesu sekä kuivaus. Myös Prima Powerille toimitettava robotti tulee osaksi asiakkaan järjestelmää. Kyseessä on kokoonpanojärjestelmä, joka tuottaa valmiita tuotteita – ja Jucatin robotti on tässä tärkeässä roolissa. Se työstää osien kokoonpanon ja yhteen liittämisen liimaamalla ja ruuvaamalla, jotta valmiista osista saadaan kasattua käyttövalmis tuote. Ponsselle toimitettava robotti eroaa kahdesta muusta siten, että se tulee olemaan itsenäinen järjestelmänsä. Tällä asemalla tullaan suorittamaan vaativaa hitsauskokoonpanoa. Järjestelmään on yhdistetty eri hitsausmenetelmiä, konenäköä ja kappaleenkäsittely, ” sanoo Anssi.

Työstämämme robottisolut eroavat toisistaan paitsi käyttötarkoituksien ja lisälaitteiden suhteen, myös niillä työstettävien kappaleiden massat ovat hyvin eri luokkaa. Wärtsilän robottisolu tulee käsittelemään todella raskaita kappaleita. Niiden painot liikkuvat kymmenissä tonneissa. Ponssen robotti taas käsittelee satojen kilojen painoisia kappaleita ja Prima Powerin robotti liikuttelee kymmenien kilojen painoisia kappaleita. 

Robotisoinnilla tavoitellaan kilpailukyvyn kasvattamista 

Kaikilla työstämillämme kokonaisuuksilla ja roboteilla tavoitellaan varsin samoja seikkoja: toiminnan tehostamista, kustannussäästöjä ja parannuksia työoloihin.  

”Wärtsilän tapauksessa pestävät ja kuivattavat moottorilohkot sisältävät satoja pieniä reikiä, joiden työstäminen käsin on hankalaa ja hidasta. Kuivausvaihe on myös meluisaa, sillä reiät kuivataan paineilmalla. Robotiikan myötä työntekijät säästyvät tältä yksitoikkoiselta työltä ja melun aiheuttamilta työterveyshaitoilta. Robotiikan avulla pesu ja kuvaus valmistuvat nopeammin, mikä tuo koko prosessiin lisää tehokkuutta ja sitä kautta taloudellisuutta”, summaa Anssi. 

Robotiikan avulla saadaankin lähes poikkeuksetta kasvatettua yrityksen kilpailukykyä. Työvaiheiden tehostamisessa ei tarvitse aina lähteä liikkeelle suurimmasta mahdollisesta – jo pienten, yksittäisten vaiheiden robotisoinnilla saadaan kasvatettua työn tehokkuutta.  

Jucatin teknisestä myynnistä vastaa Anssi Koski.Jucat Oy ja Wärtsilä Finland Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen uudesta robottisoluinvestoinnista. Jucat toimittaa kevään 2021 aikana robottisolun Wärtsilän Smart Technology Hubin uuteen pesujärjestelmään Vaasassa.

Jucatin toimittamaa robottisolua käytetään moottorilohkojen ja muiden isojen komponenttien pesuun, ja se on osa Wärtsilän laajempaa pesujärjestelmäinvestointia uudessa teknologiakeskuksessa Smart Technology Hubissa. Jucat toimittaa järjestelmään robotiikan ja pyörityslaitteen, pesutekniikasta vastaa porilainen Aqua Clean Oy.

”Olemme toimittaneet Wärtsilään aiemmin muun muassa vakio- ja erikoispyörityslaitteita. Kokoluokassaan tämä uusi kauppa on meille erittäin merkittävä ja selkeästi suurin Wärtsilälle toimitettu projekti. Kaupalla on meille myös huomattava työllistävä vaikutus”, kertoo Jucatin toimitusjohtaja Jukka Rintala.

Aiempi hyvä kokemus yhteistyöstä ja toimitetuista laitteista sekä paikallinen palvelu ratkaisivat Jucatin valinnan toimittajaksi.

”Meillä on ollut hyvät kokemukset Jucatista aiempien projektien yhteydessä. Toimiva yhteistyö ja maantieteellinen läheisyys on merkittävä etu, sillä esimerkiksi ongelmatilanteissa apu on lähellä ja vasteaika nopea. Pesujärjestelmä on täysin meidän tarpeisiimme räätälöity, joten myös toimittajilta on vaadittu entistä enemmän joustoa ja uudenlaista tekemistä”, sanoo Wärtsilän tuotannosta, tuotantolaitoksista ja hankinnasta vastaava johtaja Vesa Riihimäki.

Jucat toimii useiden suurten kotimaisten teollisuuden alan yritysten kanssa. Tavoitteena on olla asiakkaille pitkäaikainen kumppani, joka pystyy vastaamaan asiakkaan kehitystarpeisiin koko investoinnin elinkaaren ajan. Nyt solmittava uusi yhteistyösopimus syventää entisestään myös Wärtsilän ja Jucatin vuonna 2015 alkanutta yhteistyötä.

”Wärtsilä on meille tärkeä ja iso asiakas, ja haluamme olla myös jatkossa mukana kehittämässä Wärtsilän toimintaa. Yhteistyö jatkuu, ja uskon sen syventyvän entisestään tulevaisuudessa”, sanoo Rintala.

Jucat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rintala (oikealla) ja teknisestä myynnistä vastaava Anssi Koski ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Wärtsilän kanssa.
Jucat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rintala (oikealla) ja teknisestä myynnistä vastaava Anssi Koski ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Wärtsilän kanssa.

Jucat Oy on vuonna 2001 perustettu eteläpohjalainen yritys, joka automatisoi ja robotisoi tuotantoa valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Yritys tarjoaa konseptisuunnittelua ja valmistuslinjoja, tuotannon automatisoinnin ja robotisoinnin ratkaisuja ja laitteita sekä erilaisia tukipalveluita. Vuodesta 2019 Jucat on ollut maailman johtavan teollisuusautomaatiotoimittaja ABB:n Value Provider -kumppani Suomessa; kaikki yrityksen tuotteet tehdään ABB:n roboteilla. Jucat toimii Seinäjoella, Roveksen yritysalueella.

Wärtsilä Oyj on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com