+358 10 326 3300

Outokummun Metalli

Finlands mest högkvalitativa svetsautomation – två svetsrobotceller ökar produktionskapaciteten på Outokummun Metalli

Outokummun Metalli Oy är ett expertföretag i metallbranschen som grundats år 1980 och som specialiserat sig på skogsdrivningsmaskiner. Företaget är världens största tillverkare av stommar för skördarhuvud och är en del av den globala skogsmaskinsverksamheten genom sin partner John Deere Forestry. Utöver skördarhuvuden tillverkar företaget lastgripar till bl.a. skogsmaskiner, grävmaskiner och lastbilar. Viljan att förnyas har varit i kärnan av Outokummun Metalli ända från början och det var det som förde ihop företaget med Jucat.

Outokummun Metalli

Finlands mest högkvalitativa svetsautomation – två svetsrobotceller ökar produktionskapaciteten på Outokummun Metalli

Långvariga kundrelationer, hög kvalitet och en effektiv verksamhet har alltid varit hörnstenar för Outokummun Metallis verksamhet, och företaget upprätthåller dessa genom kontinuerlig utveckling, samarbete och utbildning av personalen. Viljan att förnyas och gå framåt lever mycket stark och det fick företaget att fundera över hur de kunde göra ett tekniskt utvecklingssprång och samtidigt få ny produktivitet och kvalitet i arbetet särskilt ur ett kundperspektiv.

Enligt Outokummun Metallis verkställande direktör Jarmo Paakkunainen började man med att utreda internt vad detta utvecklingssteg skulle innebära och vilket mål man kunde ställa.

”Vi tog inte det enklaste och lättaste steget, utan vi tog oss an en mycket komplex svetsad konstruktion, stommen för skördarhuvud. Först gjorde vi en teknisk bedömning av om vår tanke skulle vara möjlig i teorin och praktiken. När vi hade övertygat oss om att det var möjligt kontaktade vi först ABB för att fråga om de hade någon lösningsleverantör att rekommendera. På det sättet fick vi höra om Jucat.”

 

Från koncept till verklighet – slutresultatet är en helautomatisk hi-tech-robotcell

 

Samarbetet började med ett besök av Jucats representanter Jukka och Antti i Outokumpu. Vid bordet diskuterades Outokummun Metallis tankar samt hur projektet kunde framskrida. Man beslutade sig för att först simulera lösningen med företagets konkreta produkter för att se om projektet kan genomföras med en robot och dess kringutrustning.

”Baserat på simuleringen beslutade vi oss för att investera i en robotcell och den fick vi år 2018. När maskinen hade tagits i drift och använts en tid konstaterade vi att den har varit en mycket fungerande lösning i produktionen. Därför beslutade vi oss för att investera i en andra, motsvarande robotcell år 2021”, berättar Paakkunainen om investeringsbesluten.

Det krävs en stor satsning för att komma igång. Enskilda robotar nyttjades redan i produktionen på Outokummun Metalli, men man hade inte ännu erfarenhet av automatiserade celler. Man hade dock expertis inom branschen och företaget visste ganska exakt hurdana egenskaper robotcellen måste ha. Man utvecklade ett koncept som syftade till en helautomatiserad produkthantering. I kalkylerna satte man stor vikt på tillverkningstiderna och med hjälp av simuleringen började hela härligheten ta en praktisk form.

Robotik ger bättre kvalitet, högre kapacitet och mer expertis

Alla de mål som Outokummun Metalli i tiderna ställde på den första robotcellen har uppfyllts. Svetskvaliteten är jämnare och överlag bättre, och kapaciteten och produktiviteten har ökat. Den andra cellen har förbättrat resultaten ytterligare. Vid sidan av att nå dessa mål har robotcellerna gett företaget mer viktig expertis inom robotik – enligt Paakkunainen kommer man att behöva den expertisen också i framtiden.

”Följande steg i den tekniska utvecklingen är en betydande faktor för investeringen men det är naturligt att investeringen måste ge mer än vad den kostar. Målen har nåtts och vår expertis inom robotik och svetsautomation har ökat avsevärt. Vi har lärt oss mycket om hur man driver och programmerar cellerna. Detta är viktigt också med tanke på framtiden, eftersom arbetet med robotiken i varje fall kommer att fortsätta.”

Liksom många andra finländska företag i metallbranschen har också Outokummun Metalli haft problem med att hitta arbetskraft. Det råden en brist på svetsare i hela landet. Tekniska lösningar hjälper också för denna utmaning.

”Om det är brist på kompetent arbetskraft måste man sätta experterna att utföra sådant arbete som det inte går att automatisera. Och å andra sidan ska man automatisera det som går att automatisera. Det lönar sig inte att investera i automation om det inte ger några klara fördelar, men den här personalaspekten är en viktig faktor när man fattar beslut. Med hjälp av automation kan man minska beroendet av arbetskraft och klara sig bättre när det inte finns tillräckligt mycket svetsare för alla”, berättar Paakkunainen om automationens betydelse också med avseende på tillgången på arbetskraft och personalresurser.

Smidigt samarbete

Samarbetet i projekten har förlöpt smidigt. Enligt Paakkunainen har personkemierna fungerat utmärkt:

”Under det första mötet sade Jukka att man alltid kan lita på österbottningar. Det stämmer nog, eftersom det de har sagt alltid har stämt. Det har varit enkelt att uträtta ärenden och kommunicera med dem. Alltid uppstår det något smått i projekten och allt har skötts väl. I det stora hela är Jucat en pålitlig partner och personerna på Jucat har varit öppna och ärliga.”