+358 10 326 3300

Referenser

Tillförlitlig leveranssäkerhet och en professionell attityd är något som vi är stolta över och som våra kunder definierar hos oss.

Under årens lopp har vi löst många internationellt betydande teknikföretags produktionsutmaningar inom svetsande och tillverkande  industri, genom att höja konkurrenskraften, produktiviteten, kvalitén, ergonomin och säkerheten i deras produktionsprocesser.