+358 10 326 3300

Škoda Transtech

Tillverkningslinje för tillverkning av spårvagnar

TRANSTECH är Europas ledande tillverkare av spårfordon för krävande förhållande och en viktig avtalstillverkare av medeltunga verkstadsprodukter. Företaget har specialiserat sig på passagerarvagnar i två våningar och spårvagnar med låga golv. Transtech Oy:s driftställen är kontoret i Uleåborg, fabriken i Otanmäki samt underhållsenheterna i Helsingfors.

Škoda Transtech

Kundens utmaning

Transtech Oy hade i planerna att börja tillverka spårvagnar på fabriken i Otanmäki och behövde en tillförlitlig helhetslösningsleverantör för sitt investeringsprojekt. Målet var att på ett effektivt sätt kombinera en smidig tillverkning av moderna spårvagnar med bra arbetarsäkerhet och en fulländat ergonomisk produktionsmiljö.

Tillverkningsprocessen för den nya produkten avvek från de tidigare och var kraftigt inriktas på tunnplåtstillverkning som företaget inte hade lika mycket erfarenhet som av tyngre ståltillverkning. Således behövdes gedigen kompetens även inom detta område av den som skulle förverkliga produktionslinjen.

Vår lösning

Vi samarbetade med kunden och utarbetade en detaljerad plan för en totallösning för tillverkningslinjen, ända från konceptprojektering till processpecifikationer, installationsövervakning och arbetsledning, inom den tighta tidplan som kunden angett. Vi projekterade en balanserad och effektiv produktionsprocess för tillverkningslinjen som kräver manuellt arbete och vi valde sådana verktyg som möjliggör de säkraste och mest ergonomiska arbetsmomenten.

Även om den planerade slutprodukten utsattes för stora strukturella förändringar under projekteringsfasen lyckades vi tack vare ömsesidig projektkompetens och ett gott samarbete genomföra en effektiv produktionslinje som stärker kundens konkurrenskraft. Kunden var mycket nöjd med vår tekniska expertis och vår professionella projektledning. Vi höll vad vi lovat.