+358 10 326 3300

Företaget

Jucat Oy – Effektiviserar och automatiserar produktionprocesser på ett innovativt sätt

 

Finländska Jucat Oy etablerades 2001 och är en partner för företag inom svetsande och tillverkande industri. Vi erbjuder kunderna övergripande lösningar för produktionseffektivisering, automatisering och robotisering. Dessa garanterar en konkurrenskraftig verksamt och erbjuder en utmärkt grund även för en fortsatt utveckling av produktionen. Tack vare vår avancerade och optimerade projekterings- och produktionsprocess kan vi även garantera att våra lösningar alltid når de produktivitetsmål som fastställts i början av projektet.

Lösningsfokuserat och kundorienterat grepp för att utveckla produktionen

Vi arbetar alltid mycket nära kunden vilket gör att vi ordentligt kan sätta oss in i kärnan av behoven i såväl utgångsläget som under den fortsatta utvecklingen. Vi bygger övergripande lösningar som effektiviserar produktionen och ger kunderna äkta mervärde. Vi stöder kunderna även efter att våra lösningar har tagits i bruk för att vi ska kunna hjälpa kunderna att få ut största möjliga nytta av våra lösningar.

Internationell samarbetspartner för svetsande och tillverkande industri

Våra tekniskt avancerade och moderna lokaler är belägna i Seinäjoki i Södra Österbotten, varifrån vi betjänar industriföretag i Finland och övriga Europa. Vår uppgift är att erbjuda företag inom svetsande och tillverkande industri bättre konkurrenskraft genom att förbättra kundernas produktivitet, kvalitet, ergonomi och arbetarsäkerhet. Vi svarar på kundernas alla utvecklingsbehov under investeringens hela livscykel och med hjälp av vårt viktigaste partnernätverk kan vi tillhandahålla kompetenta service- och supporttjänster även utanför Finland.

Vår vision

 • Vi vill vara förstahandsvalet i vår bransch.
 • Vi ligger i utvecklingens framkant i vår bransch.
 • Vårt tjänstesortiment är det mest omfattande i branschen.
 • Vi är ett företag som ger företag inom den tillverkande industrin det största mervärdet.

 

Omfattande tjänstesortiment

 • Konceptplaner och tillverkningslinjer
 • Robotceller och -stationer för olika steg i produktionen
 • Styckehanteringsmaskiner
 • Svetsjiggar och sammanställningsjiggar
 • Robotprogrammering och användarutbildning
 • Flexibel service och maskinsupport
 • Lösningar för fortsatt utveckling av produktionen

 

Vi ser till att våra projekt blir färdiga inom den planerade tidsramen och att de motsvarar kundens behov, mål och kvalitetskrav. Tack vare vår erfarenhet och expertis kan vi införa all teknisk nytta för att effektivisera deras produktion. Tillförlitligt och heltäckande samarbets- och underleveransnätverk kompletterar vårt tjänstesortiment ytterligare. Vi utbildar personalen och utvecklar ständigt våra processer för att kunna tillhandahålla allt mer högkvalitativt och produktivt mervärde för kunderna nu och i framtiden.

Effektivare produktion baserat på våra värderingar

Vår verksamhet baseras på våra starka värderingar som kan ses i det vardagliga arbetet hos oss. För våra intressenter ses värderingarna framför allt som en lönsam och hållbar verksamhet, kontinuerlig utveckling, satsningar på personalens kompetens samt som långsiktiga, förtroendebaserade kund- och partnerförhållanden.

Lönsamt växande ekonomi

Vi växer kraftigt, lönsamt och hållbart. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ser till att våra kunder har en partner vars verksamhet står på en hållbar grund.

Långsiktigt mervärde för kunderna

Våra kundrelationer baseras på långsiktig tillit. Vi är genuint intresserade av att vara med i kundernas utveckling och säkerställa att produktionen växer på ett hållbart sätt.

Systematisk kvalitet och produktiv process

Hög kvalitet och en produktiv process är ytterst viktiga för konkurrenskraften. Med hjälp av noggrann konceptprojektering säkerställer vi kvaliteten samt att processerna kommunicerar sinsemellan.

Motiverad personal

Vår tillväxt bygger på en kompetent och motiverad personal som arbetar med produktionsinnovationer och de nyaste tekniska lösningarna i branschen.

Långvariga samarbetspartner

Vi håller våra strategiska samarbetspartner i kärnan av verksamheten. Våra förhållanden till våra viktigaste partner fördjupas år för år eftersom vi aktivt arbetar för dessa relationer.

Teknik som utvecklas kontinuerligt

Vi tar djärvt tag i tekniska utmaningar. Vi inför kontinuerligt nya innovationer för att kunna erbjuda våra kunder tekniska lösningar i toppklass.