+358 10 326 3300

Nästa generationens svetsautomation

Innovativa tjänster för att effektivisera och utveckla produktionen

Svetsautomation ökar konkurrenskraften

Automatisering av svetsning ger företaget nya, unika konkurrensfördelar genom att erbjuda bland annat en effektivare produktionstakt, mer omfattande expertis bland medarbetarna samt mer mångsidiga och hållbara metoder för hantering av arbetsstycken. Beroende på hur mycket automatiseringsgraden ökas kan kostnadseffektiviteten och produktionstakten i produktionen förbättras upp till femfaldigt, eftersom produktionen kan köras dygnet runt utan övervakning, om man så vill. Därigenom kan kunderna erbjudas lösningar till ett allt bättre pris utan att ge avkall på företagets vinstmarginal och vinst.

Robotsvetsning

Enaxlad cell

En utmärkt lösning framför allt för att svetsa och hantera stora, tunga stycken. Det finns inga begränsningar på arbetsstyckets storlek.

Tvåaxlad cell

Utmärkt lösning för att svetsa och hantera små och medeltunga produkter och stycken.

Lägesställare

JCP

JCK

JCL

Jucats lägesställare har utvecklats med särskild tanke på en kontinuerligt förbättrad kostnadseffektivitet i produktionen. Tack vare våra innovativa lägesställare kan stycket svetsas eller monteras snabbt och säkert i en optimal arbetsställning, vilket ger ett bättre slutresultat och på det sättet förbättras företagets förmåga att svara på konkurrensen.

Alla referenser

Prima Power

A client of Prima Power’s had long experience in manufacturing self-service storage doors manually. However, the manual process was afflicted by various challenges pertaining to internal logistics, leading to misplaced goods, delayed deliveries and even damaged…

Läs mer
Alla nyheter;

Möt oss på Nordic Welding Expo, 29.11.-1.12.2022, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Läs mer