+358 10 326 3300

Nästa generations svetsautomation

Innovativa tjänster för atteffektivisera och utveckla produktionen

Svetsautomation ökar konkurrenskraften

Svetsautomation ger företaget nya, unika konkurrensfördelar genom att erbjuda bland annat en effektivare produktionstakt, mer omfattande expertis för arbetstagarena samt mer mångsidiga och hållbara metoder för styckehantering. Beroende på hur mycket automatiseringsgraden ökas kan kostnadseffektiviteten och produktionstakten i produktionen förbättras upp till femfaldigt, eftersom produktionen kan köras dygnet runt utan övervakning, om man så vill. Därigenom kan kunderna erbjudas lösningar till ett allt bättre pris utan att ge avkall på företagets vinstmarginal och vinst.

Robotsvetsning

Enaxlad cell

En utmärkt lösning framför allt för att svetsa och hantera stora, tunga stycken. Det finns inga begränsningar på styckets storlek.

Tvåaxlad cell

Utmärkt lösning för att svetsa och hantera små och medeltunga produkter och stycken.

Styckehanteringsmaskiner

JCP

JCK

JCL

Jucats styckehanteringsmaskiner har utvecklats särskilt med tanke på en kontinuerligt förbättrad kostnadseffektivitet i produktionen. Tack vare våra innovativa styckehanteringsmaskiner kan stycket svetsas eller sammanställas snabbt och säkert i en optimal arbetsställning, vilket ger ett bättre slutresultat och på det sättet förbättras företagets förmåga att svara på konkurrensen.

Alla referenser

Prima Power

A client of Prima Power’s had long experience in manufacturing self-service storage doors manually. However, the manual process was afflicted by various challenges pertaining to internal logistics, leading to misplaced goods, delayed deliveries and even damaged…

Läs mer
Alla nyheter;

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Läs mer