+358 10 326 3300

Robotsvetsning

De tekniskt avancerade ABB-robotsystemen tillsammans med våra robotkompatibla JCP- och JCL-styckehanteringsmaskiner ger en stadig grund för företagets effektivitet och konkurrenskraft.

De mångsidiga robotcellerna är enkla att skala till olika produktionsbehov och de automatiserar många olika funktioner, vilket gör att produktionen kan hållas igång dygnet runt. Styckehanteringen sker snabbt och tryggare än förut när den styrs av en robot och samtidigt kan produktionseffektiviteten hos tillverkningslinjen optimeras. Samtidigt tryggas en jämn kvalitet hos slutprodukten.

Snabbare, exaktare och effektivare robotsvetsning

Mångfaldig produktivitet

När produktionseffektiviteten jämförs mot manuell svetsning kan bara en enda standardrobotcell tredubbla svetshastigheten. När man svetsar för hand smälter man cirka 1–2 kg per timme, medan till exempel en flerrobotcell smälter upp till 10 kg tråd per timme. Roboten utesluter i praktiken alla mänskliga faktorer och genomfrö svetsningen snabbt fullständigt baserat på programmeringen.

Avsevärt färre fel

Där människors arbete påverkas av arbetsställning, förhållanden i arbetsmiljön, vakenhet, kunskapsnivå och övriga faktorer fortsätter en robot noggrant, kontrollerat och snabbt enligt hur den programmerats. När man utesluter de mänskliga faktorerna ur ekvationen och deras inverkan på arbetet, får slutresultatet en konsekvent hög kvalitet och produkterna blir precis sådana som man har avtalat om.

Yrkekompetens på en ny nivå

Svetsroboten frigör människorna från manuell fysisk svetsning till uppgifter som kräver teknisk färdighet och större expertis, till exempel planering och drift av robotar. Detta minskar behovet av utförande arbetskraft och tar företagets yrkeskompetens till en ny nivå. Produktionen kan även hållas igång på ett mer kostnadseffektivt sätt rentav dygnet runt, om man så vill.

Egenskaper hos robotsvetssystem

Jucat och ABB Robotics har haft ett nära samarbete inom robotlösningar sedan 2014 och år 2019 blev Jucat en ABB Value Provider Partner. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda våra kunder allt mångsidigare automationslösningar som märkbart kan effektivisera kvaliteten, säkerheten och produktiviteten i produktionen. Ofta har robotstationerna mångsidiga Hi-Tech-egenskaper såsom lasersökning och -följning samt maskinsyn. Med användande av JCP- eller JCL-hanteringsmaskiner får man största nyttan av robotarna.

  • Offline-programmering
  • Lasersökning- och följning
  • Maskinsyn
  • FMS-transportörer
  • FMS-lager
  • Mobil robot
  • Användargränssnitt för cell

Enaxlad robotcell

En enaxlad robotcell där stycket kan roteras horisontellt kring sin axel. Cellen lämpar sig framför allt för att svetsa och hantera stora, tunga stycken. Det finns inga begränsningar på styckets storlek.

Tvåaxlad robotcell

En tvåaxlad robotcell där stycket kan roteras vertikalt och horisontellt kring sin axel. Cellen lämpar sig framför allt för att svetsa och hantera små och medeltunga produkter och stycken.

Kontakt oss

* fält angivna med asterisk är obligatoriska

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.