Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin