+358 10 326 3300

Faktureringsuppgifter

Bästa samarbetspartner!
Vi kan ta emot era fakturor elektroniskt antingen som nätfaktura eller per e-post.

Vår nätfakturaadress: 003717302865
Operatör: MAVENTA
Förmedlarkod: 003721291126
Vårt FO-nummer: 1730286-5

Om er nätfakturaförmedlare är en bank, är förmedlarkoden DABAFIHH

E-postfakturor

Per e-post kan vi ta emot fakturor i PDF-format på adressen invoice-17302865@kollektor.fi

Pappersfakturor

Om ni inte kan skicka fakturor elektroniskt ber vi er skicka inköpsfakturor i pappersformat till adressen:

Jucat Oy
17302865
PL 100
80020 Kollektor Scan

Vår referens

Vi ber er alltid ange beställarens namn eller en separat referens som beställaren gett som köparens referens.