Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden