+358 10 326 3300
Mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite poistaa tuotannon pullonkauloja ja säästää aikaa

Mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite poistaa tuotannon pullonkauloja ja säästää aikaa

Mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite poistaa tuotannon pullonkauloja ja säästää aikaa

Mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite poistaa tuotannon pullonkauloja ja säästää aikaa

Perinteisesti kappaleenkäsittelylaitteet on pultattu paikoilleen ja kappaleet siirretään nosturin avulla laitteelta seuraavalle vaihe kerrallaan. Yksi valmistuslinja saattaakin sisältää useita, jopa kymmeniä kappaleenkäsittelylaitteita tuotantoketjun pituudesta ja vaiheista riippuen. Kun laitteet on suunniteltu siten, että kappaleiden kiinnittäminen ja irrottaminen on mahdollisimman turvallista ja nopeaa eikä irrotuksia tule ketjun aikana montaa, ei aikaa huku liiaksi.

Mutta mitä enemmän irrotuksia ja kiinnityksiä tulee, sitä suuremman pullonkaulan ne tuotannolle muodostavat. Olemmekin kääntäneet asetelman ylösalaisin: nyt tuote pysyy paikoillaan ja kappaleenkäsittelylaite liikkuu. Jucatin uudet mobilisoidut, akkukäyttöiset kappaleenkäsittelylaitteet voidaan ajaa helposti paikasta ja työpisteestä toiseen aina tarpeen mukaan – joko tuotteen kanssa tai ilman tuotetta. Tämä tuo tuotantoon aivan uudenlaista joustavuutta, tehokkuutta ja ajansäästöä!

Millaista hyötyä mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite käytännössä tuo tuotannolle? Listasimme viisi:

1) Säästä aikaa – huomattavasti vähemmän irrotuksia ja kiinnityksiä

Otetaan esimerkki. Jos tuotantoketju sisältää 15 vaihetta, joissa tarvitaan kappaleenkäsittelylaitetta, kuluu aikaa pelkästään tuotteiden irrottamiseen, siirtämiseen ja kiinnittämiseen nopeasti jopa kolme tuntia. Puhumattakaan siitä, että nosturia joutuu usein odottamaan. Yksi mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite voi ajaa tuotteen koko ketjun läpi ilman, että sitä täytyy irrottaa missään vaiheessa työstämistä. Nosturiakin tarvitaan ainoastaan kerran ketjun alussa ja lopussa.

2) Kappaletta voidaan työstää siirtämisen aikana

Työstettävän kappaleen siirtäminen perinteiseltä kappaleenkäsittelylaitteelta toiselle pysäyttää tuotantotyön ja pakottaa niin ihmiset kuin seuraavat työvaiheet odottamaan siirron valmistumista. Mobilisoidussa kappaleenkäsittelylaitteessa tuotetta on mahdollista pyörittää, nostaa tai laskea myös siirron aikana, sillä se on jatkuvasti kiinni laitteessa.

3) Liikuteltava kappaleenkäsittelylaite lisää muunneltavuutta tuotantotilaan

Perinteisten kappaleenkäsittelylaitteiden sijoittelu tulee harkita tarkasti, sillä niiden siirtäminen ei onnistu käden käänteessä. Kiinnitys myös rajoittaa laitteiden käytön yhteen pisteeseen ja vaatii enemmän lattiatilaa, sillä laitteita ei voi käytön jälkeen siirtää syrjään. Mobilisoituja kappaleenkäsittelylaitteita voidaan siirrellä tarpeen mukaan, mikä vapauttaa arvokasta lattiatilaa ja antaa mahdollisuuksia muunnella tuotannon layoutia.

4) Yksi mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite voi korvata useamman perinteisen

Yksi valmistuslinjasto saattaa sisältää kymmeniä vaiheita, joissa tarvitaan kappaleenkäsittelylaitetta. Näin myös maahan kiinnitettäviä, perinteisiä kappaleenkäsittelylaitteita tarvitaan kymmeniä. Mobilisoitu kappaleenkäsittelylaite taas kulkee koko tuotantoketjun läpi ilman väli-irrotuksia. Se voikin korvata jopa kaikki linjan kappaleenkäsittelylaitteet. Samalla minimoidaan tarve nosturille, sillä siirtojen määrä vähenee merkittävästi. Tuottavan työn osuus kasvaa apuvaiheiden jäädessä ketjusta pois.

5) Turvallisuus ja ergonomia paranevat entisestään

Irrotusten ja kiinnitysten väheneminen näkyvät tehokkuuden kasvamisen ja joustavuuden parantumisen lisäksi työturvallisuudessa, sillä suurimmat riskit liittyvät juuri tuotteiden irrottamiseen ja siirtämiseen nosturilla laitteelta toiselle. Etenkin verrattaessa tilanteeseen, jossa myös kappaleen työstäminen tapahtuu nosturissa, on parannus niin työturvallisuuteen kuin -ergonomiaan merkittävä. Kuten kaikissa kappaleenkäsittelylaitteissamme, myös mobilisoidun kappaleenkäsittelylaitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytön turvallisuuteen.

Saatavilla laajalti eri kapasiteetin tuotteille

Mobilisoiduilla kappaleenkäsittelylaitteilla voidaan käsitellä monipuolisesti eri kapasiteetin tuotteita aina sadoista kiloista tuhansiin. Ratkaisu on saatavilla koko kappaleenkäsittelylaitteidemme tuoteperheelle, oli kyse sitten L-mallisista JCL-kappaleenkäsittelylaitteista, JCP-grillipyörityslaitteista tai yksinkertaisista JCK-käyttöpäädyistä.

Mobilisoitua kappaleenkäsittelylaitetta ohjataan ohjauspaneelilla, ja se on akkukäyttöinen. Laite soveltuu normaaleihin tehdasolosuhteisiin, joissa on maksimissaan 5 cm heitto lattiatasosta. Laitteen käsittely ei vaadi erikoisosaamista, mutta luonnollisesti kaikkiin toimituksiimme kuuluu myös asiantuntijamme tarjoama käyttökoulutus.

Haluatko säästää aikaa ja kuulla lisää mobilisoiduista kappaleenkäsittelylaitteista?

Ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme löytämään yrityksenne tuotannolle parhaan mahdollisen ratkaisun tehostamiseen!

Kovalla kovaa vastaan! Jucatin edistykselliset pyörityslaitteet kasvattavat kilpailukykyä alati kiristyvillä markkinoilla

Kovalla kovaa vastaan! Jucatin edistykselliset pyörityslaitteet kasvattavat kilpailukykyä alati kiristyvillä markkinoilla

Kovalla kovaa vastaan! Jucatin edistykselliset pyörityslaitteet kasvattavat kilpailukykyä alati kiristyvillä markkinoilla

Kovalla kovaa vastaan! Jucatin edistykselliset pyörityslaitteet kasvattavat kilpailukykyä alati kiristyvillä markkinoilla

Tuotannon kiihtyminen ja kilpailun koveneminen. Ne eivät ole enää ilmiö, vaan arkipäivää myös valmistavassa teollisuudessa ja konepajoissa. Näitä silmällä pitäen on pyörityslaitteemme kehitetty. Niiden tärkein tehtävä on kasvattaa asiakkaidemme kilpailukykyä. Tähän ei päästä panostamalla vain yhteen seikkaan ja laiminlyömällä muita osa-alueita. Pyörityslaitteillamme kehitetäänkin kerralla – ja välittömillä vaikutuksilla – neljää kilpailukykyyn merkittävästi vaikuttavaa tekijää: toiminnan tehostaminen, korkean laadun ylläpitäminen kaikissa kohdin, kustannusten karsiminen ja ergonomian parantaminen.

Mitä asiakkaamme pyöristyslaitteistamme tuumaavat, millaisia ratkaisuja olemme heille toteuttaneet ja mikä tekee pyörityslaitteistamme niin tehokkaita ja edistyksellisiä, että myönnämme niille tuottavuustakuun? Tässä artikkelissa pureudumme näihin seikkoihin.

Case esimerkit: Wärtsilä, Outotec Turula & Valmet

Pyörityslaitteemme ovat kasvattaneet asiakkaidemme työn tuottavuutta 30–40 %, joissakin tapauksissa jopa huomattavasti enemmän. Laitteidemme edut nousevat selkeimmin esiin yrityksissä, joissa käsiteltävien kappaleiden massat ovat yli 1000 kilon painoisia. Kun näissä yrityksissä nosturi vaihdetaan pyörityslaitteeseen, tuottavuus kohenee merkittävästi.

Pyörityslaitteisiimme luottavat lukuisat yritykset muun muassa Wärtsilä, Outotec Turula ja Valmet.

Wärtsilä

Nyt jo pitkään jatkunut yhteistyömme Wärtsilän kanssa käynnistyi melko pienistä projekteista, jotka pikkuhiljaa kasvoivat suuremmiksi. Viimeisin pyörityslaitetoimituksemme räätälöitiin täysin Wärtsilän tarpeisiin soveltuvaksi ja sen suunnittelu toteutettiin yhdessä Wärtsilän tuotannonkehitystiimin kanssa. Projektin myötä aiemmin manuaalisesta pyörityslaitteesta tuli osittain automaattinen, ja se pyörittää akselia valitulla ohjelmalla. Kampiakselin kokoonpano on tulevaisuudessa tavoitteena automatisoida täysin, mikä pidettiin mielessä myös uuden erikoispyörityslaitteen suunnittelussa.

”Jucatin valmistama ratkaisu on lisännyt tehokkuutta, sillä nyt voimme tehdä kerralla enemmän ja nopeammin. Myös työergonomia on parantunut huomattavasti.” Projektipäällikkö Jussi Laulaja, Wärtsilä.

Outotec Turula

Olemme toimittaneet useamman, täysin räätälöidyn pyörityslaitteen myös Outotec Turulalle. Turulan tuotannossa käsiteltävien kappaleiden koot ovat järeää luokkaa. Aiemmin olimme toimittaneet heille 32 000 kg kantavan grilli-tyyppisen pyörityslaitteen. Viimeisimmässä projektissamme tämä vanha grilli-pyörityslaite muutettiin kahdeksi L-tyyppiseksi pyörityslaitteeksi. Uudemmat kantavat kumpainenkin 10 000 kg kappaleita. Pyörityslaitteemme on tuonut monia hyötyjä Outotec Turulan tuotantoon.

”Nostureilla kappaleita käännetään aina 90 % portaissa, joten tuote ei aina ole optimaalisessa asennossa hitsausta ajatellen. Pyörityslaitteilla hitsattavia kappaleita voidaan pyörittää portaattomasti, joten ne saadaan aina hitsaukselle optimaaliseen asentoon. Tuotteiden käsittely on laitteiden avulla paljon helpompaa ja tarkempaa, ja se näkyy merkittävästi työturvallisuudessa, laadussa ja tuottavuudessa”. Tehtaanjohtaja Markus Mutanen, Outotec Turula.

Valmet

Valmetin Jyväskylän toimipisteelle toteutimme kerralla useamman erityyppisen pyörityslaiteratkaisun. Valmetin tavoitteena oli lisätä valmistusprosessin tuottavuutta ja turvallisuutta, ergonomiaa unohtamatta.  Vastasimme tähän räätälöimällä heille eri kokoluokille ja tuoteperheille omat pyörityslaitteet, joissa huomiota kiinnitettiin erityisesti laitteiden tekniseen tasoon, joka mahdollistaa turvallisen ja ergonomisen työympäristön.

Wärtsilälle toimitettu pyörityslaite

Jucatin pyörityslaitteiden innovatiiviset ominaisuudet ovat vertaansa vailla

Mikä tekee pyörityslaitteistamme niin tehokkaita ja uniikkeja? Vastaus löytyy pitkälle viedystä tuotesuunnittelusta, jonka ansiosta pyörityslaitteidemme tekniset ominaisuudet ovat vailla vertaansa.

Turvallisuus ja ergonomia
 • Nopeudensäätömahdollisuuden ansiosta nostot ja laskut saadaan tehtyä pehmeästi, hitaammalla nopeudella. Nopeutta voidaan nostaa kappaleen noustua turvalliselle korkeudelle. Myös laitteen pyörityksen nopeus on säädettävissä.
 • Kappale on kokonaan kiinnitettynä laitteeseen. Kappaleen molemmat päät liikkuvat nostoissa ja laskuissa samanaikaisesti, ilman heilahduksia.
 • Pyörityslaitteisiimme saadaan tallennettua törmäysrajat.
 • Kappaletta voidaan vaivattomasti kääntää työnteon kannalta sopivaan kulmaan sekä nostaa tai laskea kullekin työntekijälle sopivalle korkeudelle.
 • Kaikki hitsaus on mahdollista toteuttaa optimaalisesti jalkoasennossa.
Tuotannon tehostuminen
 • Ohjelmoitavaan työkiertoon saadaan ohjelmoitua useita pisteitä ja haluttu järjestys työlle: pyörityslaitteemme kääntää kappaleen automaattisesti aina oikeaan asentoon.
 • Tuotanto tehostuu, kun kaikki työvaiheet saadaan tehtyä kullekin työntekijälle optimaalisessa asennossa ja korkeudessa – napin painalluksella.
 • Pyörityslaitteissamme työ voidaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin täysin samasta pisteestä.
 • Suurten nostokilojen lisäksi pyörityslaitteissamme on suuri pyöritysmomentti.
 • Pyörityslaitteella kappaleen käsittely päästään aloittamaan nosturia huomattavasti nopeammin.
 • Pyörityslaitteemme on tyypillisestä täydessä tuotantokäytössä heti asennusta seuraavana työpäivänä.
 • Kokemuksiemme mukaan tuotanto tehostuu vähintään 30-40 % pyörityslaitteemme ansiosta.
Kustannussäästöt ja laadun parantuminen
 • Ohjelmoitavan työkierron ja laitteen automatiikan ansiosta sopivan työskentelykulman hakemiseen ei kulu aikaa – projektin läpivienti nopeutuu. Työ on myös tekijästä riippumatta yhtä laadukas, sillä kaikki tekevät kunkin työvaiheen samasta kulmasta.
 • Mahdollisuus tehdä kaikki hitsaus tehokkaasti jalkoasennossa, vaikuttaa siihen, että lopputulos on tasalaatuisempi ja työ valmistuu nopeammin.
 • Kun työergonomia ja -turvallisuus ovat kunnossa, vältytään turhilta sairaspoissaoloilta.
 • Heilahduksista ja valumisesta aiheutuvia laiterikkoja tai vaaratilanteita ei pyörityslaitteidemme kanssa pääse syntymään. Törmäysrajojen ansiosta pyörityslaite ei myöskään osu muihin laitteisiin tai rakenteisiin.
 • Pyörityslaite maksaa itsensä takaisin tyypillisesti vuodessa, joskus jopa yhdessä projektissa.

Pyörityslaitteidemme käyttämisestä syntyvät edut hyödyttävät niin laitetta käyttävää yritystä, sen työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Tuotannossa projektin läpivienti onnistuu nopeammin, tasalaatuisemmalla lopputuloksella ja myös työntekijäystävällisesti.

Toiminnan tehostuminen, tasalaatuisempi lopputulos, kustannussäästöt ja parannukset ergonomiassa saavutetaan tuotannossa välittömästi, kun pyörityslaitteemme otetaan käyttöön. Edistyksellisen suunnitteluprosessimme ansioista otamme täyden vastuun ratkaisuistamme ja annamme niille tuottavuustakuun – niin varmoja olemme pyörityslaitteidemme tuotantoa tehostavista vaikutuksista.

Kiinnostuitko ostamaan tai vuokraamaan Jucatin pyörityslaitteen? Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä tarpeenne!

Outotec Turulalla käytössä oleva pyörityslaitteemme.

Pyörityslaite on nosturia kilpailukykyisempi ratkaisu

Pyörityslaite on nosturia kilpailukykyisempi ratkaisu

Pyörityslaite on nosturia kilpailukykyisempi ratkaisu

Pyörityslaite on nosturia kilpailukykyisempi ratkaisu

Nosturin korvaaminen pyörityslaitteella kasvattaa työn tuottavuutta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Kokoonpano- ja hitsaustyössä työn tuottavuuteen saadaan vähintään 30 – 40 % korotus, kun nosturit korvataan pyörityslaitteella. Pyörityslaitteiden edut nousevat selkeimmin esiin yrityksissä, joissa käsiteltävien kappaleiden massat ovat yli 1000 kilon painoisia: pienin pyörityslaitteemme pyörittää 1500 kilon kappaleita, suurin 75 tonnin painoisia massoja. Pyörityslaitteemme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja ne on myös helppo yhdistää esimerkiksi robottiin.

Nopeasti muuttunut markkinatilanne ja kilpailun koveneminen luovat painetta kilpailukyvyn säilyttämiselle. Kestävän kilpailukyvyn ylläpitämisessä hintojen korotus ei useinkaan ole vaihtoehto, vaan fokuksen tulisi olla työn tuottavuuden edistämisessä. Pyörityslaitteella työn tuottavuutta saadaan edistettyä nopeasti. Pyörityslaitteen hyödyt työn tuottavuudelle ovat merkittäviä verrattuna nosturin kanssa työskentelyyn. Investointi pyörityslaitteeseen maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

Työn tuottavuus paranee vähintään 30 % ja 4 muuta syytä valita pyörityslaitteemme nosturin tilalle

1. Turvallisuus: kappaleiden liikuttaminen pehmeästi ja ilman heilahduksia vähentää laiterikkoja ja vaaratilanteita.
Pyörityslaitteiden suunnittelussa olemme menneet turvallisuus edellä. Pyörityslaitteissamme kappale on kokonaan kiinnitettynä laitteeseen ja kappaleen molemmat päät liikkuvat samanaikaisesti nostoissa ja laskuissa. Kappaleen heilahduksista ja valumisesta aiheutuvia laiterikkoja tai vaaratilanteita ei pyörityslaitteen kanssa pääse syntymään. Pyörityslaitteissamme on myös nopeuden säätömahdollisuus. Nostot ja laskut on mahdollista tehdä pehmeästi ja rauhallisesti, hitaammalla nopeudella, ja kun kappale on nostettu turvalliselle korkeudelle, voidaan nopeutta lisätä.

2. Ergonomia: valittavana useita eri korkeuksia ja kulmia parhaan hitsausasennon löytämiseksi.
Pyörityslaitteen kanssa työskentelyasennot ovat turvallisia ja ergonomisia. Jalkoasento on turvallisin ja nopein hitsausasento, ja pyörityslaitteissamme kaikkien saumojen hitsaaminen onnistuu jalkoasennossa. Toisin kuin nosturissa, pyörityslaitteessa kappale voidaan kääntää vain osittain, työskentelyn kannalta parhaaseen kulmaan. Myös hitsaajan pituus on otettu pyörityslaitteissamme huomioon. Hitsattava kappale on helposti säädettävissä kullekin hitsaajalle sopivalle korkeudelle. Sairaspoissaolot vähenevät ja työnteko pysyy mielekkäänä, kun työtä ei tehdä huonoissa asennoissa.

3. Laatu: hyvä työskentelyasento ja ohjelmoitava työkierto pitävät laadun hyvänä kaikissa kohdin.
Laatu pysyy kaikissa kohdin hyvänä, kun hitsaus on aina mahdollista tehdä jalkoasennossa. Pyörityslaitteessa kappale on aina työnteon kannalta parhaassa mahdollisessa asennossa, eikä laatuun vaikuttavia kompromisseja tarvitse tehdä. Laadun pysymistä korkealla tasolla kaikissa työvaiheissa edesauttaa ohjelmoitava työkierto. Työn laatu paranee, kun kaikki hitsaus tehdään samassa järjestyksessä ja samasta kulmasta. Pyörityslaite soveltuu erinomaisesti myös kokoonpanoon. Kokoonpanossa kappale saadaan pyörityslaitteessa käännettyä kullekin työvaiheelle sopivaan kulmaan. Tulos on tasalaatuinen, kun jokaisen pultin mutterin tai hydrauliikkaelementin kiristäminen momenttiin sujuu vaivattomammin ja nopeammin.

4. Tuottavuus: työvaiheet valmistuvat nopeammin ja työn tuottavuus kasvaa vähintään 30 – 40 %.
Pyörityslaiteemme ovat kasvattaneet asiakkaidemme työn tuottavuutta 30 – 40 %, joissakin tapauksissa huomattavasi enemmän. Pyörityslaitteidemme tuoma tuottavuuden kasvu perustuu useampaan seikkaan. Ohjelmoitava työkierto nopeuttaa työvaiheiden valmistumista ja mahdollistaa laadun pysymisen hyvänä kaikissa kohdin. Ohjelmoitavaan työkiertoon tallennetaan työvaiheet. Työkiertoon saadaan ohjelmoitua useita pisteitä ja haluttu järjestys hitsaustyölle. Pyörityslaitteemme kääntää kappaleen automaattisesti aina oikeaan hitsauskulmaan, jolloin sopivan hitsauskulman hakemiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Työn tuottavuutta kasvattaa myös kullekin hitsaajalla löytyvät sopivat hitsauskorkeudet ja asennot. Työvaiheet valmistuvat nopeammin, kun työskentelyasennot ovat aina parhaat mahdolliset. Toisin kuin nosturit, pyörityslaite on aina valmiina kääntämään tai siirtämään kappale. Pyörityslaitteisiimme saa lisävarusteena siirrettävän alustan, jonka ansiosta laite saadaan siirrettyä pisteeltä toiselle trukilla. Akkukäyttöisten mobilisoitujen pyörityslaitteiden siirto tapahtuu ajamalla.

5. Kilpailukyky: tuottavuuden parantuessa 30 – 40%, kilpailuetu kasvaa merkittävästi.
Tuottavuus- ja laatutason parantuminen lisäävät kilpailuetua. Kappaleen hitsaaminen pyörityslaitteessa nosturin sijaan mahdollistaa työvaiheiden valmistumisen nopeammin, sujuvammin ja tasalaatuisemmalla tuloksella hitsaajasta riippumatta. Tarjousvaiheessa nämä lisäävät merkittävästi kilpailukykyä. Tuottavuuden parantuessa voidaan hintoja laskea kilpailijoita alhaisemmiksi, katteen kuitenkin pysyessä hyvänä. Nopeampi valmistumisaikataulu vaikuttaa positiivisesti tuotteen läpimenoon. Myös tilaajan kilpailukyky paranee, kun tuotteen hän saa nopeammin ja edullisemmalla hinnalla.

Pyörityslaite maksaa itsensä takaisin vuodessa

Pyörityslaitteet ovat omiaan raskaissa konepajoissa ja kokoonpanotehtailla, ja ne soveltuvat käytettäväksi sekä PK-yrityksissä että suurissa organisaatioissa. Pyörityslaitteen käyttämisestä syntyvät edut hyödyttävät niin laitetta käyttävää yritystä, sen työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Pyörityslaite maksaa itsenä takaisin tyypillisesti vuodessa, joskus jopa yhdessä projektissa.

Kiinnostaako pyörityslaite? Ota yhteyttä! Myymme sekä vuokraamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä pyörityslaitteita.

Uusia ratkaisuja ja laajempia vaihtoehtoja pyörityslaitteiden rintamalla

Uusia ratkaisuja ja laajempia vaihtoehtoja pyörityslaitteiden rintamalla

Uusia ratkaisuja ja laajempia vaihtoehtoja pyörityslaitteiden rintamalla

Uusia ratkaisuja ja laajempia vaihtoehtoja pyörityslaitteiden rintamalla

Hitsattavien tuotteiden nostaminen ja kääntäminen nosturin avulla on tuttua etenkin konepaja- ja valmistavassa teollisuudessa työskenteleville. Metodi on kuitenkin paitsi hidas myös työturvallisuuden ja -ergonomian kannalta ongelmallinen. Virheitä sattuu usein, ja mm. selkä kärsii pahemman kerran. Pyörityslaitteen avulla kappaletta voidaan kääntää aina työn edetessä. Näin hitsausasento on aina optimaalinen, ja työt voidaan myös keskeyttää vaikkapa lounastauon ajaksi ja jatkaa samasta pisteestä myöhemmin ilman, että työn laatu kärsii.

Perinteisesti pyörityslaitteet pultataan ja ankkuroidaan maahan kiinni, joten ne ovat kiinteästi yhdessä pisteessä. Asiakkaamme ovatkin kertoneet meille, miten heidän tuotannossaan tarvittaisiin ensinnäkin liikkuvampia ja joustavampia ratkaisuja tuotantoon. Samalla esiin on noussut selkeä tarve myös uusille raskaan pään tuoteperheiden käsittelyratkaisuille.

Uusia malleja raskaan pään tuoteperheille

Olemme kehittäneet uusia malleja, joiden avulla myös raskaan pään tuotteiden käsittelystä tulee helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa:

1.  JCP-kappaleenkäsittelylaitteisiin on tullut uusi malli, jonka maksimikapasiteetti on 75 000 kg. Aiemmin jykevimmän laitteen maksimikapasiteetti on ollut 32 000 kg. Käsiteltävän massan painoluokka on siis tuplaantunut!

2.  Myös JCL- kappaleenkäsittelylaitteisiin on tullut uusi malli, jonka maksimikapasiteetti on 10 000 kg. Aiemmin suurin mahdollinen massakoko on ollut 8 000 kg.

3.  Lisäksi pyörityslaitemallistoomme on tullut uusi erikoispyörityslaite, jonka käyttöpäätyyn saadaan myös grillipyörityslaite.

Pyörityslaitteet kannattaakin tilata nyt, sillä kaikista vuoden 2020 loppuun mennessä tilatuista ja toimitetuista pyörityslaitteista saa 10 % alennuksen!

Uudet mobilisoidut pyörityslaitteet liikkuvat, ja tuotteet pysyvät paikoillaan

Kuten aiemmin mainitsimme, pyörityslaitteet ovat perinteisesti kiinteästi yhdessä paikassa. Laitteet pysyvät paikoillaan, ja tuotteet liikkuvat. Nyt olemme kääntäneet asiakkaidemme toiveesta tämän tuotantomallin toisinpäin: tuotteet pysyvät paikoillaan, ja pyörityslaitteet liikkuvat.

Olemme tuomassa viimeistään alkuvuonna 2021 markkinoille mobilisoidut pyörityslaitteet. Akkukäyttöiset laitteet voidaan ajaa helposti paikasta ja työpisteestä toiseen, joten ne voivat olla jatkuvasti käytössä. Myös linjakokoonpanoja vaativien tuotteiden käsittely tehostuu: jos käytössä oli aiemmin 4–5 pyörityslaitetta omilla pisteillään ympäri hallia, nyt ne voidaan ajaa yhdeksi linjastoksi. Mobilisoitujen pyörityslaitteiden avulla turhat nostot, irrotukset ja siirrot vähenevät, mikä parantaa myös työturvallisuutta ja -ergonomiaa.

Akkukäyttöisten, ajettavien laitteiden rinnalle on tulossa myös vaihtoehto: manuaalinen tukialusta. Pyörityslaitteita ei voida ajaa, mutta tukialustan avulla niitä voidaan siirtää helposti esimerkiksi trukilla pisteeltä toiselle.

Mobilisoidut vaihtoehdot painottuvat toistaiseksi keskikokoiselle tuoteperheelle, mutta vaihtoehtoja erikokoisille tuotteille on olemassa.

Räätälöidyt ratkaisut jokaisen asiakkaan tarpeisiin

Pyörityslaitteet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja ne on myös helppo yhdistää esimerkiksi robottiin. Pyörityslaitteissa on mm. proportionaaliventtiilit nostoihin ja laskuihin, tarkka laserseuranta sekä suurten nostokilojen lisäksi suuri pyöritysmomentti, jotka kaikki ovat tärkeitä lisiä myös työturvallisuuteen. Laitteiden pyörityksen nopeutta ja kiihtyvyyttä voidaan säätää. Tarvittaessa pääsemme laitteen ohjaukseen kiinni myös verkon kautta. Testaamme kaikki laitteet huolellisesti ennen toimitusta asiakkaalle, ja kaikilla laitteillamme on CE-merkintä sekä kaikki vaaditut dokumentit.

Esimerkiksi jyväskyläläinen Valmet toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja -laitteita sekä koneuudistuksia kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Valmet halusi parantaa valmistuksen ergonomiaa, tuottavuutta ja turvallisuutta. Toteutimme heille eri kokoluokille ja tuoteperheille omat pyörityslaitteet, joissa huomioitiin erityisesti laitteiden tekninen taso turvallisen ja ergonomisen työympäristön kannalta. Lue Valmetin asiakastarina kokonaisuudessaan täältä!

Tarvitsetteko pyörityslaitteita? Ota yhteyttä!

Pyörityslaitteella 30 % tuottavuutta turvallisesti

Pyörityslaitteella 30 % tuottavuutta turvallisesti

Pyörityslaitteella 30 % tuottavuutta turvallisesti

Pyörityslaitteella 30 % tuottavuutta turvallisesti

Pyörityslaitteella 30 % tuottavuutta turvallisesti

 

Etenkin valmistavassa teollisuudessa ja konepajateollisuudessa työskenteleville henkilöille pelkällä nosturilla tehdyt nostot ja käännöt ovat varmasti tuttuja. Tällaiset menetelmät ovat yleisesti ottaen riskialttiita ja jopa haitallisia työntekijän terveydelle.

Pyörityslaite on turvallisempi ja tuottavampi vaihtoehto perinteisille menetelmille. Kun työstettävä kappale kiinnitetään pyörityslaitteeseen, sitä voidaan vaivattomasti kääntää aina työn edetessä. Pyörityslaitteen logiikkaohjausjärjestelmän ansiosta työ voidaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin täysin samasta pisteestä ilman, että työn laatu kärsii. Myös saumojen hitsaus onnistuu pyörityslaitteella tehokkaasti, kun hitsausasento saadaan jalkoasentoon.

Valmistamiemme pyörityslaitteiden tekniset ominaisuudet takaavat työntekijän turvallisuuden ja ergonomian. Ominaisuuksia, joita laitteistamme löytyy ovat mm. proportionaaliventtiilit nostoihin ja laskuihin, tarkka laserseuranta ja suurten nostokilojen lisäksi suuri pyöritysmomentti, jotka kaikki ovat tärkeitä lisiä työturvallisuuteen. Palveluumme kuuluu myös laitteiden huolellinen testaus, jossa testataan mm. maksimimassat ja -momentit ja varmistetaan laitteen turvallisuus ja ergonomia. Kun työergonomia paranee, luonnollisesti myös tuottavuus kasvaa: jopa 30 %.

Pyörityslaitteet räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin, ja ne on myös helppo yhdistää erilaisiin järjestelmiin, kuten robottiin. Jyväskyläläinen Valmet toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja -laitteita sekä koneuudistuksia kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Valmetilla oli tarve lisätä valmistukseen ergonomiaa, tuottavuutta ja turvallisuutta. Toteutimme heille ratkaisuna eri kokoluokille ja tuoteperheille omat pyörityslaitteet, joissa huomiota kiinnitettiin erityisesti laitteiden tekniseen tasoon, joka mahdollisti turvallisen ja ergonomisen työympäristön.