+358 10 326 3300

Outokummun Metalli

Suomen korkeatasoisinta hitsausautomaatiota – Outokummun Metallin tuotantokapasiteettia nostavat kaksi hitsaussolua

Outokummun Metalli Oy on vuonna 1980 perustettu metallialan ja metsänkorjuulaitteiden erikoisosaaja. Yritys on maailman suurin harvesteripäiden runkojen valmistaja sekä osa globaalia metsäkoneliiketoimintaa kumppaninsa John Deere Forestryn kautta. Harvesteripäiden lisäksi yritys valmistaa kuormainkouria mm. metsäkoneisiin, kaivinkoneisiin ja kuorma-autoihin. Halu uudistua on ollut Outokummun Metallin ytimessä heti ensimetreiltä saakka, ja se saattoikin yrityksen yhteen Jucatin kanssa.

Outokummun Metalli

Suomen korkeatasoisinta hitsausautomaatiota – Outokummun Metallin tuotantokapasiteettia nostavat kaksi hitsaussolua

Pitkäaikaiset asiakassuhteet, korkea laatu ja tehokas toiminta ovat aina olleet Outokummun Metallin toiminnan kulmakiviä, joita yritys pitää yllä jatkuvan kehittämisen, yhteistyön ja henkilöstön kouluttamisen kautta. Uudistumisen ja eteenpäin menemisen tahtotila elää hyvin vahvana, mikä saikin yrityksen miettimään, miten he voisivat ottaa teknologisen kehitysharppauksen ja samalla hakea uutta tuottavuutta ja laatua tekemiseen erityisesti asiakasnäkökulmasta.

Outokummun Metallin toimitusjohtajan Jarmo Paakkunaisen mukaan liikkeelle lähdettiin selvittämällä sisäisesti, mitä tämä kehitysaskel tarkoittaisi ja millainen tavoite voitaisiin asettaa.

“Emme ottaneet yksinkertaisinta ja helpointa askelta, vaan otimme kohteeksi hyvinkin monimutkaisen hitsatun rakenteen, harvesteripäiden rungon. Teimme ensin teknistä selvitystä arvioimalla, onko ajatuksemme toteuttaminen teoriassa ja käytännössä mahdollista. Kun saimme itsemme vakuutettua, olimme ensimmäisenä yhteydessä ABB:hen tiedustellaksemme, suosittelisivatko he jotain ratkaisun toimittajaa. Sitä kautta Jucatin nimi tuli meille tietoon.”

 

Konseptista todeksi – lopputuloksena täysin automaattinen hi-tech-robottisolu

 

Yhteistyö alkoi Jucatin edustajien, Jukan ja Anssin, vierailulla Outokummussa. Pöydän äärellä keskusteltiin Outokummun Metallin ajatuksista sekä siitä, miten projektissa edettäisiin. Ratkaisusta päädyttiin tekemään ensin simulaatio yrityksen konkreettisilla tuotteilla, jotta nähdään, pystytäänkö hanke toteuttamaan robotin ja sen ympäristölaitteiden kanssa.

“Simulaation perusteella päätimme investoida robottisoluun, joka tulikin meille vuonna 2018. Kun laite oli ajettu ylös ja ollut käytössämme hetken, totesimme, että se on ollut tuotannossamme hyvin toimiva ratkaisu. Niinpä päätimme investoida toiseen vastaavaan robottisoluun vuonna 2021”, kertoo Paakkunainen investointipäätöksistä.

Aloitus vaati merkittävän panostuksen. Outokummun Metallin tuotannossa hyödynnettiin jo yksittäisiä robotteja, mutta automatisoiduista soluista ei ollut vielä kokemusta. Asiantuntemusta alalta kuitenkin oli jo olemassa, ja yrityksessä tiedettiinkin melko tarkasti, millaisia ominaisuuksia robottisolulta tultaisiin vaatimaan. Konsepti luotiin tavoitteena luoda ratkaisu, jossa tuotteen käsittely on täysin automatisoitua. Laskelmissa keskityttiin tarkasti myös valmistusaikoihin, ja simulaation avulla koko komeus alkoi hahmottua käytännöksi.

Parempaa laatua, korkeampi kapasiteetti ja lisää osaamista robotiikasta

Kaikki tavoitteet, jotka Outokummun Metalli asetti aikoinaan jo ensimmäiselle robottisolulle, ovat täyttyneet. Hitsauksen jälki on tasaisempaa ja kauttaaltaan parempaa, ja kapasiteetti ja tuottavuus ovat nousseet. Toinen solu on parantanut tuloksia entisestään. Näiden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi robottisolut ovat tuoneet yritykselle lisää tärkeää osaamista robotiikan parissa – Paakkunaisen mukaan sitä tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

“Seuraavan askeleen ottaminen teknologisessa kehityskaaressa oli suuri tekijä investoinnille, mutta tietenkin investoinnin täytyy tuottaa enemmän kuin se kustantaa. Tavoitteet on saavutettu, ja osaamisemme robotiikassa ja hitsausautomaatiossa on kasvanut huomattavasti. Olemme oppineet paljon solujen operoinnista ja ohjelmoinnista. Se on tärkeää myös tulevaisuutta ajatellen, sillä työ robotiikan parissa tulee joka tapauksessa jatkumaan.”

Kuten moni muukin suomalainen metallialan yritys, myös Outokummun Metalli on kohdannut haasteita työvoiman saatavuudessa. Hitsaajista on pulaa ympäri Suomen. Teknologisten ratkaisujen keinoin saadaan apua myös tähän haasteeseen.

“Jos osaavasta työvoimasta on pulaa, on käytettävissä olevat osaajat laitettava sellaisiin töihin, joita ei voida automaatiolla tehdä. Ja toisaalta taas automatisoida niitä asioita, joita pystytään automatisoimaan. Automaatioon ei ole järkevää investoida, jos se ei tuo selkeitä hyötyjä, mutta tämä henkilöstönäkökulma on yksi suuri tekijä, kun päätöstä tekee. Automaation avulla pystytään vähentämään riippuvuutta työvoimasta ja selviytymään silloin, kun hitsareita ei ole kaikille riitä”, kertoo Paakkunainen automaation merkityksestä myös työvoiman saatavuuden ja henkilöstöresurssien kannalta.

Sujuva ja mutkatonta yhteistyötä

Yhteistyö projektien aikana on sujunut mutkattomasti. Paakkunaisen mukaan henkilökemiat ovat toimineet erinomaisesti:

“Ensimmäisessä palaverissa Jukka sanoi, että pohjalaisiin voi aina luottaa. Se pitää ihan paikkansa, heidän sanomansa on aina pitänyt paikkansa. Heidän kanssaan on ollut helppo hoitaa asioita ja kommunikoida. Ainahan projekteissa tulee jotain pientä vastaa, ja kaikki on hoidettu hyvin. Isossa kuvassa Jucat on luotettava kumppani, ja Jucatin ihmiset ovat olleet avoimia ja rehellisiä.”