+358 10 326 3300

Škoda Transtech

Yhteispeli toimii Škoda Transtechin raitiovaunujen valmistuslinjalla

Škoda Transtech on Euroopan johtava vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistaja ja merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja. Kiskokalustotuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta yrityksellä on kokemusta yli kolmen vuosikymmenen ajalta. Yritys onkin erityisen ylpeä valmistamistaan kaksikerroksisista matkustajavaunuista sekä matalalattiaraitiovaunuista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa, tehdas Otanmäessä ja kunnossapitoyksiköt Helsingissä sekä Tampereella. Škoda Transtech on osa tšekkiläistä Škoda Groupia, jolla on Suomen ja Tšekin lisäksi tytäryhtiöitä myös Saksassa, Unkarissa ja Turkissa.

Škoda Transtech

Yhteispeli toimii raitiovaunujen valmistuslinjalla

Kun Škoda Transtech Oy otti vuonna 2008 yhteyttä Jucatiin, suunnitelmana oli kasvattaa kaksikerrosvaunujen tuoteperheen kotimaisuusastetta kotiuttamalla vaunujen telirakenteiden valmistus Euroopasta Suomeen, Otanmäen tehtaalle. Tavoitteena oli myös yhdistää tehokkaasti virtaava valmistus, luotettavat jigi- ja tuotantomenetelmät, mahdollistaa robotisoitu hitsaus, huomioida työturvallisuus ja loppuun asti mietitty ergonominen tuotantoympäristö.

Tuolloin yhteistyökumppaniksi haettiin erityisesti yritystä, jolla on osaamista jigi- ja työpisteteknologiasta. Toimittajaksi valikoitui Jucat. Tämän ensimmäisen yhteisen projektin lopputuloksena syntyi tehokas ja tasapainoinen hitsaustuotantolinja, jonka eri vaiheisiin valittiin turvallisimmat ja ergonomiaa tukevat työkalut.

Valmistuksen kotiuttaminen onnistui erinomaisesti, ja projekti olikin loistava lähtöpiste yhteistyölle, joka on syventynyt ja laajentunut vuosien varrella. Tällä hetkellä Jucat ja Škoda Transtech tekevät tiivistä yhteistyötä tuotannon kehityksessä. Valmistuslinjastossa tuotannon tehokkuutta ja tarkkuutta sekä laadun tasaisuutta parantaa jigien lisäksi useita Jucatin valmistamia, keskiraskaille tuotteille suunniteltuja kappaleenkäsittelylaitteita.

Tehokas kokonaisuus syntyy tarkasti suunnitelluista kriittisistä pisteistä

 

Škoda Transtechin puolella yritysten yhteistyötä vetää Otanmäen tehtaanjohtaja Marko Hurskainen, jonka vastuulla ovat Otanmäen tehtaan toiminnot aina tuotannosta ja työsuojelusta tuotantoteknologiaan ja investointeihin. Hän on aloittanut työt Otanmäen tehtaalla jo vuonna 2007 tuotannon kehityksessä ja tuntee raitiovaunujen valmistuksen yksityiskohdat kuin omat taskunsa.

“Yksi kriittinen piste tuotannossamme on raitiovaunun korin silloitushitsaus, jossa korin muoto ja mittatoleranssit määrittyvät. Jigien avulla varmistetaan, että silloituksessa saavutettu lopputulos on mitta- ja muototoleransseissa sekä mahdollistetaan tuotteen toistettavuus. Tässä kohtaa myös nähdään, miten tuotteen, tuotannon sekä tuotantoteknologian suunnittelu ovat onnistuneet, sekä punnitaan toimijoiden osaaminen ja ymmärrys materiaalin käyttäytymisestä tuotantoprosessissa.”

Raitiovaunujen valmistuslinjat ovat pitkiä ja monivaiheisia, ja erityistä tarkkuutta vaativia pisteitä esiintyykin kautta linjan. Vaativien tuotteiden käyttöaika on 40 vuotta dynaamisessa kuormituksessa. Kaikki tuotteen hitsit onkin luokiteltu, joten teknisen tarkkuuden lisäksi myös optimaalinen hitsausasento on välttämätöntä, jotta tuotteesta saadaan vaatimusten mukainen.

“Loppuhitsauksessa kappaleenkäsittelylaitteilla varmistetaan, että kappale on aina paitsi hitsausteknisesti myös työergonomian kannalta oikeassa asennossa. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Jucatin kappaleenkäsittelylaitteisiin niin korkean laadun, toimintavarman rakenteen kuin komponenttien saatavuudenkin saralla”, summaa Hurskainen.

Suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja yhteisiä onnistumisia

Škoda Transtechin tuotantoprosessille tyypillistä ovat pitkät, mutta intensiiviset valmistusajat. Tiukat aikataulut sisältävät päiväkohtaisia tavoitteita, joten asetetuissa raameissa pysyminen vaatii niin yritykseltä itseltään kuin toimittajalta suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja kykyä tehdä myös kesken projektin ratkaisuja, jotka varmistavat aikataulussa pysymisen ja kommunikaation toimimisen.

“Kun olemme saaneet vietyä suunnittelua tuotteena eteenpäin, niin käymme omien ja Jucatin suunnittelijoiden kanssa läpi tuotannon teknologiaa ja rakennetta läpi sen kannalta, mihin ratkaisut sijoitellaan, mitä tuottavuuden asioita pitäisi erityisesti huomioida sekä miten ne korreloivat jigi- tai kappaleenkäsittelylaitetarpeeseen. Se on syvällistä yhteistyötä, ja on tärkeää, että toimija on siinä mukana tuotekehitysprosessienkin kannalta”, kuvailee Hurskainen tuotannon suunnitteluprosessia ja jatkaa:

“Jucatin kanssa on saatu tehokkuutta eri tuotteiden tuotantoon myös standardiratkaisuja soveltamalla. Kun hyödynnetään standardimenetelmää näin, niin saadaan nopeutettua suunnitteluvaihetta, yksinkertaistettua komponenttitarpeita ja parannettua kustannustehokkuutta. Meillä on eri mittaisia ja levyisiä raitiovaunuja tai kaksikerrosvaunua, mutta ratkaisut eivät ole tuotespesifeja, vaan niitä voidaan hyödyntää pitkälti tuotannossa.”

Syventyvä yhteistyö on kaikkien etu

Molempien yritysten kehittyvä liiketoiminta sekä Škoda Transtechin näkökulmasta toimittajan panostaminen uusiin liiketoiminta-alueisiin hyödyttävät molempia osapuolia. Uusien ratkaisumallien myötä yhteistyö pääsee syvenemään, ja Hurskainen seuraakin mielenkiinnolla Jucatin tulevia kehityshankkeita:

“Jucatilla on ollut juuri meille sopivaa osaamista, ja he ovat aina olleet sanansa mittaisia. He myös tekevät aina tarvittavat toimenpiteet, jotta aikataulut, kommunikaatio ja tekniset ratkaisut toimivat. Esimerkiksi jossain kohdin tarvitsimme tarkempaa projektointia, ja Jucat vastasi tähän rekrytoimalla lisää ammattilaisia. Kaikki tarpeemme eivät ole yksiselitteisen helppoja, mutta kaikkiin on löydetty sopiva ratkaisu yhteistyössä. Olemme myös aina pystyneet neuvottelemaan asioista hyvässä hengessä. “