+358 10 326 3300
Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Ju högre automationsnivå man har, desto bättre kan personalresurser allokeras till uppgifter som kräver tankearbete och planering i stället för fysiskt rutinarbete. I praktiken kan vi automatisera hela produktionen ända från materialmatning till lagring av färdiga produkter. Då går människornas tid i huvudsak till att utveckla och övervaka produktionen samt att programmera robotar – det vill säga till informationsarbete, som kan göras mer flexibelt och mer förutsebart vilket ger företaget immateriellt kapital för att utveckla affärsverksamheten och konkurrenskraften.

För att hänga med i den allt hårdare konkurrensen måste företagen inom den tillverkande industrin skala produktionen på ett effektivt, kontrollerat och hållbart sätt utan att på köpet får stigande kostnader och satsningar på kvalitetskontrollen om halsen. Med hjälp av svetsautomation kan detta lyckas – nedan går vi igenom fem orsaker till varför det lönar sig att investera i en högre automationsnivå:

1) Behovet av arbetskraft ökar inte i takt med produktionen

När material- och informationsflödena har automatiserats fullt ut behöver människorna bara säkerställa att robotarna programmeras och att de har tillräckligt med material att arbeta med.  Informationen överförs automatiskt mellan systemen, så informationen i lagerhanteringssystemet är alltid aktuell. Beträffande arbetskraftsresurserna syns detta positivt förutom i ett minskat behov av treskifts- och nattarbete också i form av att det uppstår fler arbetstillfällen som ger mer affärsvärde, när man går från rutinarbete till program, robotik och planering.

2) Investeringen är garanterat lönsam

Driftsättningstiden för lösningen och återbetalningstiden för investeringen beror alltid på hur stort utvecklingssteg man tagit. I varje fall kommer produktiviteten att öka, eftersom tillverkningen efter investeringen kan vara rentav mångdubbelt mer lönsam. Den vanliga driftsättningstiden för de svetsautomationssystem som vi levererar är cirka 2–3 månader. Under den här perioden finslipas lösningen helt enligt företagets behov och produktionen körs upp till målhastigheten. Efter 1,5 år har investeringen återbetalat sig och den börjar ge betydande mervärde för lönsamheten.

3) Kapaciteten ökar hållbart och kontrollerat

Målkapaciteten påverkas av den nuvarande nivån av robotik och automation och hur stort utvecklingssteget är. I praktiken kan man öka nivån av svetsautomation kraftigt, men oftast är det förnuftigare att ta det i steg så att man hinner utveckla stödfunktionerna och personalen kan utbildas i takt med ökningen. Stora språng är också dyrare investeringar. I början av projektet diskuterar vi först med kunden om vilken kapacitetsnivå man vill nå och hurdant utvecklingssteg det lönar sig att ta för att investeringen ska ge företaget en hållbar tillväxt. Det är bra om ledningen öppnar för denna diskussion internt redan på förhand, eftersom det utgör grunden för hela projektet. Utifrån målen planerar vi ett koncept enligt vilket vi automatiserar, robotiserar och utvecklar produktionsprocessen. Den viktigaste indikatorn för den koncepterade lösningen är att produktionsmålet fylls, och för detta ger vi en komplett garanti.

4) Kvaliteten förbättras och blir konskevent i all produktion

En människa kan anpassa och ändra sitt agerande flexibelt efter behov. Det har sina sidor, men å andra sidan kan det lätt leda till missförstånd, fel samt kvalitetsskillnader som beror på personernas skicklighet, erfarenhet och energinivå. Svetsautomationen avlägsnar den mänskliga faktorn och garanterar att produktionen och slutprodukten alltid håller en jämn nivå. Samtidigt förbättras även kvaliteten. För att en robot ska kunna producera högkvalitativa slutprodukter måste den förses med material som i sig håller en bra kvalitet. Svetsresultatet och repeterbarheten förbättras då det inte finns några variationer i springor, svetsvinklar eller häftning. Arbetsprocessen blir och mer linjär eftersom reparations- och inspektionsbehoven minskar avsevärt.

5) Arbetsergonomin och arbetarsäkerheten förbättras

Ju mer avancerad svetsautomationen är, desto mer arbetar människor med informationsarbete i stället för manuellt och fysiskt arbete. När robotar utför svetsning, häftning och materialinsamling blir arbetet betydligt mindre belastande, vilket minskar företagshälsoproblem orsakade av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft.

Vill du höra hur automationen i din produktion kunde utvecklas?

Genomförandet av automationen planeras alltid utifrån kundens behov och utgångsläge. Vi har genomfört både lätta, delvis robotiserade processer samt kompletta, helt automatiserade processer. Berätta för oss hur du skulle vilja utveckla din produktion och för vilket behov du behöver en lösning så sätter vi oss ner och diskuterar möjligheterna!

Spreadheaded by welding automation, Jucat turns to the European market for growth

Spreadheaded by welding automation, Jucat turns to the European market for growth

Spreadheaded by welding automation, Jucat turns to the European market for growth

Spreadheaded by welding automation, Jucat turns to the European market for growth

“We have planned this for years. We’ve had international projects before, but they were always linked to our existing clients. Now, the time is ripe for starting export operations, and we head to the European market for new growth.”

This is how Jukka Rintala, Jucat CEO, starts the discussion on the company’s export plans. Companies are increasingly interested in finding ways to increase the efficiency of their production and improve their competitiveness. This reflects in sharply rising demand for high-grade welding robots that utilise advanced technology. As one of Finland’s leading manufacturers of automated production solutions, Jucat has taken note of this development. The spearhead of Jucat’s international sales is formed by comprehensive welding automation solutions with which the company aims to penetrate the markets of Sweden and Germany. Jucat’s innovative workpiece positioners serve as another flagship product.

“For the past few months, we have identified viable export countries and honed our export strategy. Marketing and sales activities are already underway, and we recruited Iiro Panula as a new expert to head the international sales operations. Now is the right time to hit the start button. At first, we will target our operations at clients similar to those we have in Finland, namely companies in the vehicle industry. Even though the full-scale operations won’t start until the turn of the year, we have already contacted potential clients and agreed on the first client meetings,” states Rintala on the planning and initiation of export operations.

Reciprocal benefits from close collaboration with ABB

Jucat has a strong standing among European competitors as the company is one of ABB’s Value Provider partners. Thus, future clients can expect high Finnish quality in addition to agile customer support and maintenance services in nearly all European countries as ABB’s local organisations will take care of the robotic systems’ maintenance. The collaboration is fruitful to ABB, too, as Jucat enables the provision of more complex high-quality welding automation systems to a larger group of potential clients.

“When a client wishes to purchase their second ABB robot, we are usually talking about a more complex system that requires a higher rate of automation. This is where Jucat steps in as ABB’s partner. Our aim is to help companies increase the efficiency of their production by automating and robotising welding processes,” explains Sales Manager Panula.

The mood is high at Jucat’s office and future export projects are eagerly anticipated. Jucat’s operating model has never been marked by stagnation. Rather, new development and growth opportunities have been looked for actively. Internationalisation is not only a new page in the company’s story but also a lengthy step towards the company’s growth objectives. According to CEO Rintala, Jucat will primarily invest in profitable and sustainable growth.

“We have worked tirelessly to ensure the success of our export operations, but only at the start of the year will the work truly begin. We will not aim for quick profit. Instead, we will first lay a solid foundation on which we can build sustainable business. We expect reasonable sales over the course of the next year, but we place our highest expectations on the year 2023. By that time, the foundation will have been established and sales can be pressed on at full throttle.”

Export operations headed by a new sales manager specialised in international trade

As part of the internationalisation project, Iiro Panula was recruited as Jucat’s new sales manager whose primary objective is to place Jucat products on the international market. Panula has graduated with a double degree from Seinäjoki University of Applied Sciences and Sanda University, and he has previously acted in sales positions in finance and investment as well as headed a software company sales team specialised on the Swedish market.

Panula has kept an eye on Jucat’s growth for a long time, and when the international sales manager opening was announced, he seized the opportunity.

“I saw the opening at Jucat as an oppotunity to progress my career. In Jucat’s products, everything falls in place. Marketing them is a pleasure because when selling a Jucat solution, I can be confident about satisfying the client and providing them with genuine added value. As a fringe benefit, I am welcomed in a pleasant work community and get to participate in active teamwork.”

In the manufacturing industry, competition becomes stronger by the day. Today, companies are particularly burdened by increased raw material costs and difficulties in acquiring competent workforce. This creates a challenging environment for improving competitiveness.

“Production must be stepped up. It is the only way to stay ahead of the competition. Welding automation solutions enable multiplied production rates. A robot can work 24/7, and days off or quarantines won’t be a problem. Automation provides stability and enables improved competitiveness in a changing world,” Panula sums up on the modern business challenges and Jucat’s solutions to them.

What would Panula like to say to potential clients?

“If you have any plans on automating your production, be sure contact us, no matter where you are. We’ll see what we can do for you!”

Are you looking for a solution to automate your production and welding? Contact Iiro and tell us more about your situation!

Iiro Panula
iiro.panula@jucat.fi
+358 50 566 4117 

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget
Den senaste tidens utveckling inom svetsprocesser har ställt företag som litar på traditionella svetsmetoder inför ett lönsamhetsdilemma. I dag automatiseras produktionen i en allt snabbare takt vilket ställer framför allt företag som utför manuellt arbete i en ogynnsam position.

För att kunna bibehålla lönsamheten måste man göra investeringar som för en stund för företaget utanför komfortzonen, men i bästa fall börjar de ge avkastning redan inom några månader.
När vi använder robotar för att svetsa kan vi inte bara förbättra produktkvaliteten och öka lönsamheten utan också frigöra personalens resurser till sådana uppgifter som förutsätter mer tankearbete,

Man behöver dock inte gå direkt från traditionell handsvetsning till en automatiserad robotarmé, utan redan en traditionell svetsrobotcell ger en mångdubblad produktivitet. Det finns en lämplig lösning för alla företag, oavsett detaljerna hos stycken som hanteras i seriestorlek.

Handsvetsning kräver tid och särskild precision

 

I helt manuell svetsning mäts och passas mindre stycken för hand. Beroende på styckets storlek svetsas det antingen på ett bord eller på golvet och beroende på hur tungt det är, vänds och flyttas det antingen för hand eller med en lyftkran. I praktiken förutsätter manuell mätning, svetsning och passning särskild precision och tar tid, och slutresultatet beror till stor del på svetsaren och arbetsförhållandena.

Svetsjiggar och roterare gör att det går snabbare att passa och vända delarna, vilket ger en effektivare process över lag. Om svetsaren hanterar ett stycke för hand i två timmar, kan samma arbete göras på en timme i en jigg. Roterare förbättrar å sin sida dessutom arbetarsäkerheten och arbetsergonomin eftersom riskerna för personolyckor minskar avsevärt. Maskinen vänder också styckena på ett mer effektivt sätt än en människa, vilket ger ett cirka 45 % snabbare arbete.

Även om jiggar och roterare hjälper till i produktionen kan de inte öka företagets konkurrenskraft tillräckligt. Att gå över till en traditionell svetsrobotcell är ett bra sätt för att ta produktionen till nästa nivå från handsvetsning.

Robotsvetsning ger färre variabler och en effektivare produktion som

 

Den största nyttan med robotsvetsning är en standardiserad process och att man blir av med alla variabler som beror på det manuella arbetet. Vid robotsvetsning placeras styckena som ska svetsas i svetsjiggar och passas utan separat mätning. Stycket fästs i ett svetsfäste på robotens bord och sedan svetsar roboten stycket. Vid traditionell robotsvetsning är människans uppgift att placera de stycken som ska svetsas på plats, ta loss dem efter svetsning samt välja rätt svetsprogram för roboten beroende på stycket i fråga. Oftast finns det två personer: operatör 1 samlar ihop produktdelarna och häftar dem i jiggar så att de är klara för robotsvetsning, och operatör 2 byter produkter, väljer program och startar cellen.

I en standardiserad process upprepar roboten alltid svetsningen enligt ett fördefinierat program. På detta sätt minskar de mänskliga faktorernas inverkan på slutresultatet märkbart. Dessutom sker svetsningen flera gånger effektivare. När man svetsar för hand kan man smälta i genomsnitt 1 kilo tillsatsmassa per timme, medan man med robotar kan smälta upp till 1 kilo tillsatsmassa per timme.

En flerrobotcell tar företagets konkurrenskraft till en internationell nivå

 

När vi talar om användning av robotar i svetsprocesser talar vi om lösningar som betjänar företag i alla storlekar. I Finland är största delen av de företag som använder sig av robotar i svetsprocesserna ännu i ett sådant skede att den mänskliga arbetskraften utgör en betydande del av produktionen. När vi automatiserar produktionen helt kan vi frigöra människorna för arbetsuppgifter som utvecklar verksamheten snabbare. Med flerrobotceller är det möjligt.

I flerrobotceller finns det en eller flera styckehanteringsrobotar och svetsrobotar, olika FMS-transportörer som sköter om materiallogistiken samt eventuellt också maskinsyn och laserföljning eller -sökning för att förbättra processen. Lasersökning hittar snabbt olika ytor och startpunkter varefter följningen ser till att korrigering sker i realtid. Det ger bästa möjliga kvalitet i svetsningen. Om svetscellen har två robotar, varav den ena svetsar och den andra hanterar de stycken som ska svetsas, kan man med maskinsyn se att delarna alltid är i rätt position och ställning.

I dessa celler sker allt automatiskt. Produktpaletten matas till en FMS-transportör i cellen. Denna fästs automatiskt på robotens bord. Den materialpalett som finns i lagret eller har svetsats hos en leverantör placeras också på transportören och dessa plockar materialhanteringsroboten del för del till produktpaletten. Svetsroboten häftar och svetsar styckena färdigt, varefter en FMS-transportör för bort dem från cellen.

Stationen kan lämnas utan operatörsövervakning, det vill säga den klarar sig helt automatiskt utan att en människa vidrör ett stycke en enda gång under tillverkningen. Och när processen alltid är densamma spelar det inte längre någon roll för slutresultatet var produkten tillverkas.

Investeringen återbetalar sig på rentav 1,5 år

 

Den exakta kalkylen av lönsamhetsökningen beror helt på företaget, råmaterialen, svetsarna och vilken företagets beredskap är att ta i bruk en ny station. Om man ännu saknar erfarenhet av robotsvetsning kan det löna sig att först gå över till traditionell robotsvetsning och först senare till flerrobotceller. Då sker övergångarna smidigare.

I regel återbetalar sig en investering i en traditionell robotsvetsstation på cirka 1,5–3 år. Användandet av en ny station förutsätter till en början att man övar och inför processerna till en del av vardagen, vilket naturligtvis även kräver att de anställda har mentala resurser. Ofta är produktiviteten hos en ny station cirka 40 % i början, men den ökar till fulla 100 % inom cirka fyra månader beroende på företagets beredskap och kompetens. För flerrobotceller kan full produktivitet nås på cirka sex månader. Produktivitetskalkylerna uppfylls alltså alltid inom en tid som beror på företagets beredskap och tidigare erfarenhet av att arbeta med robotar.

Med anpassade robotlösningar kan man få ut ännu mer effektivitet. Vi har märkt att anpassade robotsvetsstationer ofta har förbättrat företagens produktivitet med upp till 70 %, vilket är en betydande lönsamhetsökning.

Jucat erbjuder högkvalitativa robotlösningar i samarbete med ABB Robotics

 

Jucat Oy och ABB Oy Robotics har haft ett nära samarbete inom robotlösningar sedan 2014 och år 2019 blev Jucat en ABB Value Provider Partner. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda våra kunder allt mångsidigare automationslösningar som märkbart kan effektivisera kvaliteten, säkerheten och produktiviteten i produktionen.

ABB Oy Robotics levererar så kallade standardsvetsstationer direkt till kunderna. Jucat Oy levererar å sin sida större och kundspecifikt anpassade svetsstationer som kan hantera massor på upp till 30 000 kg. Ofta har stationerna även mångsidiga Hi-Tech-egenskaper såsom lasersökning och -följning samt maskinsyn. I anpassade stationer tar Jucat ett helhetsansvar för projektledning, projektering och leverans till kunden. ABB levererar å sin sida robotanordningens komponenter till de stationer som Jucat designar.

Samarbetet inkluderar även ett ömsesidigt säljstöd samt simuleringar med framför allt 3D-modellering. Genom samarbetet har vår geografiska närvaro ökat och vi kan bättre betjäna inom internationella leveranser och service.