+358 10 326 3300
Automaatiotason nosto kannattaa – lue viisi hyötyä

Automaatiotason nosto kannattaa – lue viisi hyötyä

Automaatiotason nosto kannattaa – lue viisi hyötyä

Automaatiotason nosto kannattaa – lue viisi hyötyä

Mitä korkeammalla tasolla tuotannon automaatio on, sitä paremmin ihmisten resurssit voidaan keskittää ajattelua ja suunnittelua vaativiin tehtäviin fyysisten rutiinitöiden sijaan. Käytännössä voimme automatisoida koko tuotannon aina materiaalin syöttämisestä valmiiden tuotteiden varastointiin saakka. Tällöin ihmiset keskittyvät lähinnä tuotannon kehittämiseen ja valvomiseen sekä robottien ohjelmoimiseen – siis tietotyöhön, jota voidaan tehdä joustavammin ja ennakoivammin ja joka tuo yritykselle aineetonta pääomaa liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Kiihtyvässä kilpailussa mukana pysyminen vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä nimenomaan tehokasta, hallittua ja kestävää tuotannon skaalaamista ilman samassa suhteessa nousevia kustannuksia ja panostuksia laadunhallintaan. Hitsausautomaation avulla se onnistuu – alle listasimme viisi syytä, miksi tuotannon automaatiotason nostamiseen kannattaa investoida:

1) Työvoiman tarve ei nouse tuotannon kasvaessa

Kun materiaali- ja informaatiovirtojen automaatio on viety huippuunsa, ihmisten tehtäväksi jää ainoastaan varmistaa, että robotit ohjelmoidaan ja niillä on riittävästi materiaalia työstettäväksi. Järjestelmien välillä tieto siirtyy automaattisesti, joten varastonhallintajärjestelmässä tiedot ovat aina ajan tasalla. Työvoimaresurssien suhteen tämä näkyy positiivisesti paitsi kolmivuoro- ja yötyöntekijöiden tarpeen vähentymisenä myös enemmän liiketoiminnallista arvoa tuottavien työpaikkojen syntymisenä, kun rutiinitöistä siirrytään kohti ohjelmistoja, robotiikkaa ja suunnittelua.

2) Investoinnin kannattavuus on taattu

Ratkaisun käyttöönottoaika ja investoinnin takaisinmaksuaika riippuvat aina siitä, miten suuri kehitysaskel on otettu. Joka tapauksessa tuottavuus tulee nousemaan, sillä investoinnin jälkeen valmistaminen voi olla jopa moninkertaisesti kannattavampaa. Yleisin käyttöönottoaika toimittamillamme hitsausautomaation järjestelmillä on noin 2-3 kuukautta. Tämän jakson aikana ratkaisua hiotaan täysin yrityksen tuotannon tarpeita vastaavaksi ja tuotanto ajetaan tavoitevauhtiin. 1,5 vuoden kuluttua investointi on maksanut itsensä takaisin ja alkaa tuottaa merkittävää lisäarvoa kannattavuudelle.

3) Kapasiteetti nousee kestävästi ja hallitusti

Tavoitekapasiteettiin vaikuttavat robotiikan ja automatiikan nykyinen taso ja se, miten suuresta kehitysaskeleesta on kyse. Käytännössä hitsausautomaation tasoa on mahdollista nostaa voimakkaasti, mutta sen pilkkominen osiin on yleensä järkevämpää, jotta tukitoimintoja voidaan kehittää ja henkilökuntaa kouluttaa hallitusti kasvun mukana. Suuret harppaukset ovat myös kalliimpia investointeja. Projektin alussa käymme aina asiakkaan kanssa ensimmäisenä keskustelun siitä, mille tasolle kapasiteetti halutaan nostaa ja millainen kehitysaskel on järkevää ottaa, jotta investointi tuo kestävää kasvua yritykselle. Johdon onkin hyvä avata tämä keskustelu sisäisesti jo etukäteen, sillä se luo rungon koko projektille. Tavoitteiden pohjalta suunnittelemme konseptin, jonka mukaisesti automatisoimme, robotisoimme ja kehitämme tuotantoprosessia. Konseptoimamme ratkaisun tärkein mittari on tuotantotavoitteen täyttyminen, ja siitä annamme täyden takuun.

4) Laatu paranee ja yhtenäistyy läpi tuotannon

Ihminen pystyy sopeuttamaan ja muuttamaan toimintaansa joustavasti aina tarpeen mukaan. Sillä on puolensa, mutta toisaalta se myös johtaa helposti väärinkäsityksiin, virheisiin sekä henkilöiden taidosta, kokemuksesta ja energiatasosta johtuviin laatueroihin. Hitsausautomaatio poistaa inhimilliset tekijät ja varmistaa, että tuotannon ja lopputuotteen taso on aina tasalaatuista. Samalla laatu myös paranee. Jotta robotti voi tuottaa korkealaatuisia lopputuotteita, on robotille syötettävä materiaalia, joka on jo lähtökohtaisesti laadukasta. Hitsausjälki ja toistotarkkuus paranevat, sillä vaihteluja raoissa, hitsauskulmissa tai silloituksessa ei ole. Myös työskentelyprosessi suoraviivaistuu, sillä korjaus- ja tarkistustarpeet vähenevät huomattavasti.

5) Työergonomia ja -turvallisuus paranevat

Mitä pidemmälle hitsausautomaatio viedään, sitä enemmän ihmiset tekevät tietotyötä manuaalisen ja fyysisen työn sijaan. Hitsaustyön, silloituksen ja materiaalien keräilemisen siirtäminen robottien tehtäväksi keventää työn kuormittavuutta merkittävästi, mikä vähentää kuluttavista asennoista ja raskaista nostoista johtuvia työterveysongelmia.

Oletko kiinnostunut kuulemaan, miten tuotantosi automaatiota voisi kehittää?

Automaation toteutus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden ja lähtötilanteen mukaan. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme niin kevyitä, osittaisia robotisointeja kuin pitkälle hiottuja, täysin automatisoituja ratkaisuja.

Kerro meille, miten haluaisit kehittää tuotantoasi ja mihin tarpeeseen tarvitsette ratkaisua, niin istutaan alas keskustelemaan mahdollisuuksista!

Täysautomaattinen hitsausrobotti moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden

Täysautomaattinen hitsausrobotti moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden

Täysautomaattinen hitsausrobotti moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden

Täysautomaattinen hitsausrobotti moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden

Viimeaikainen kehitys hitsausprosesseissa on asettanut perinteisiin hitsausmenetelmiin luottavat yritykset kannattavuushaasteiden eteen. Tänä päivänä tuotantoa automatisoidaan kiihtyvää vauhtia, mikä asettaa etenkin käsityötä tekevät yritykset epäsuotuisaan asemaan.

Kannattavuuden säilyttämiseksi on tehtävä investointeja, jotka vievät hetkeksi epämukavuusalueelle, mutta tuottavat tulosta parhaimmillaan jo muutaman kuukauden kuluessa.

Kun hyödynnämme hitsauksessa robotteja, voimme paitsi parantaa tuotteiden laatua ja yrityksen kannattavuutta myös vapauttaa ihmisten resurssit enemmän ajatustyötä vaativiin tehtäviin.

Perinteisestä käsihitsauksesta ei kuitenkaan tarvitse hypätä suoraan automatisoituun robottiarmeijaan, vaan jo perinteinen hitsausrobottiasema parantaa tuottavuutta moninkertaisesti. Sopiva ratkaisu löytyy kaikille yrityksille, sarjakokoon ja käsiteltyjen kappaleiden yksityiskohtiin katsomatta.

Käsihitsaus vaatii aikaa ja erityistä tarkkuutta

 

Täysin ihmisvetoisessa hitsauksessa pienemmät kappaleet mitataan ja kohdistetaan käsin. Hitsattaessa kappaletta pidetään koosta riippuen pöydällä tai lattialla, ja kappaleen kääntäminen ja siirtäminen tehdään kohteen painon mukaisesti käsin tai nosturilla. Käytännössä käsin mittaaminen, hitsaaminen ja kohdistaminen vaatii erityistä tarkkuutta ja aikaa. Lopputulos on paljon kiinni hitsaajasta ja työolosuhteista.

Hitsausjigit ja pyörityslaitteet nopeuttavat kohdistamista ja kappaleiden kääntämistä, mikä tehostaa koko prosessia. Jos hitsari työstää käsin yhtä kappaletta kaksi tuntia, jigien avulla hän tekee sen tunnissa. Pyörityslaitteet taas parantavat tehokkuuden lisäksi työturvallisuutta ja -ergonomiaa, sillä työtapaturmariskit vähenevät merkittävästi. Laite myös kääntää kappaleet ihmisiä tehokkaammin, mikä nopeuttaa töitä noin 45 %.

Vaikka jigit ja pyörityslaitteet auttavatkin tuotannossa, ne eivät nosta yrityksen kilpailukykyä riittävästi. Perinteiseen hitsausrobottiasemaan siirtyminen onkin hyvä keino nostaa tuotanto käsihitsauksesta seuraavalle tasolle.

Robottihitsaus vähentää muuttujia ja tehostaa kokonaistuotantoa

 

Robottihitsauksen suurin hyöty on vakioitu prosessi ja käsityöstä johtuvien muuttujien poistuminen. Robottihitsauksessa hitsattavat kappaleet asetetaan hitsausjigeihin ja kohdistetaan ilman erillistä mittaamista. Kappale kiinnitetään robotin pöydässä olevaan hitsauskiinnittimeen, jossa robotti hitsaa kappaleen. Perinteisessä robottihitsauksessa ihmisten tehtävä on asettaa hitsattavat kappaleet paikoilleen, purkaa ne hitsauksen jälkeen sekä valita robotille oikea hitsausohjelma käsiteltävästä kappaleesta riippuen. Yleensä ihmisiä on kaksi: operaattori 1 kerää tuotteen osat ja silloittaa ne jigeillä valmiiksi robottihitsausta varten, ja operaattori 2 vaihtaa tuotteet, valitsee ohjelman ja käynnistää solun.

Vakioidussa prosessissa robotti toistaa hitsauksen aina ennalta määritellyn ohjelman mukaan. Näin inhimillisten tekijöiden vaikutus lopputulokseen pienenee merkittävästi. Lisäksi se on moninkertaisesti tehokkaampi. Käsin hitsaamalla lisäainemassaa voidaan sulattaa keskimäärin 1 kilo tunnissa, kun taas robottien avulla lisäainemassaa voidaan sulattaa jopa 10 kiloa tunnissa.

Monirobottisolu nostaa yrityksen kilpailukyvyn kansainväliselle tasolle

 

Kun puhumme robottien hyödyntämisestä hitsausprosesseissa, puhumme ratkaisuista, jotka palvelevat kaiken kokoisia yrityksiä. Suomessa valtaosa robotteja hitsausprosessissa hyödyntävistä yrityksistä on vielä pisteessä, jossa ihmistyövoima on merkittävä osa tuotantoa. Kun automatisoimme tuotannon täysin, voimme vapauttaa ihmiset työtehtäviin, jotka kehittävät liiketoimintaa nopeammin. Monirobottisolujen avulla se on mahdollista.

Monirobottisoluissa on yksi tai useampi kappaleenkäsittelyrobotti ja hitsausrobotti, erilaisia materiaalin logistiikasta huolehtivia FMS-kuljettimia sekä mahdollisesti prosessia avustamassa myös konenäkö ja laserseuranta tai/-haku. Laserhaku hakee nopeasti erilaiset pinnat ja aloituskohdat, jonka jälkeen seuranta hoitaa reaaliaikaisen korjauksen. Näin hitsauksen laatu on aina paras mahdollinen. Jos taas hitsaussolussa on kaksi robottia, joista toinen hitsaa ja toinen käsittelee hitsattavia osia, konenäöllä voidaan kuvata, että osat ovat aina oikeassa kohdassa ja asennossa.

Näissä soluissa kaikki tapahtuu automaattisesti. Tuotepaletti syötetään solussa olevalle FMS-kuljettimelle, joka kiinnittyy automaattisesti robotin pöydälle. Varastolla tai toimittajalla hitsattavista kappaleista koottu materiaalipaletti asetetaan myös kuljettimelle, josta kappaleenkäsittelyrobotti poimii ne osa kerrallaan tuotepalettiin. Hitsausrobotti silloittaa ja hitsaa kappaleet valmiiksi, jonka jälkeen ne kuljetetaan FMS-kuljettimella pois solusta.

Asemaa voidaan ajaa ilman operaattorin valvontaa, eli se voi toimia täysin automaattisesti ilman, että ihmisen koskee kappaleeseen kertaakaan valmistuksen aikana. Ja koska prosessi on aina sama, ei tuotteen valmistuspaikalla ole lopputuloksen kannalta enää merkitystä.

Investointi maksaa itsensä takaisin jopa 1,5 vuodessa

 

Tarkka laskelma tuottavuuden kasvusta riippuu täysin yrityksestä, raaka-aineista, hitsaajista ja siitä, millaiset ovat yrityksen valmiudet ottaa uusi asema käyttöön. Jos robottihitsauksesta ei ole vielä kokemusta, kannattaa ensin siirtyä perinteiseen robottihitsaukseen ja vasta myöhemmässä vaiheessa monirobottisoluihin. Näin siirtymät ovat vaivattomampia.

Pääsääntöisesti perinteiseen robottihitsausasemaan investoiminen maksaa itsensä takaisin noin 1,5–3 vuodessa. Uuden aseman käyttäminen vaatii aluksi opettelua ja prosessien kiinnittämistä osaksi arkea, mikä luonnollisesti vaatii työntekijöiltä myös henkisiä resursseja. Usein uuden aseman tuottavuus on alkuvaiheessa noin 40 %, mutta nousee täyteen 100 %:iin noin neljässä kuukaudessa yrityksen valmiuksista ja osaamisesta riippuen. Monirobottisoluissa täysi tuottavuusaste voidaan saavuttaa noin kuudessa kuukaudessa. Tuottavuudesta tehdyt laskelmat täyttyvät siis aina ajassa, joka riippuu yrityksen valmiuksista ja aiemmasta työkokemuksesta robottien parissa.

Räätälöidyillä robottiratkaisuilla tehokkuudesta saadaan vieläkin enemmän irti. Olemme havainneet, että räätälöidyt robottihitsausasemat ovat parantaneet yritysten tuottavuutta useimmiten jopa 70 %, joka on merkittävä nosto kannattavuuteen.

Jucat tarjoaa korkeatasoisia robottiratkaisuja yhteistyössä ABB Roboticsin kanssa

 

Jucat Oy ja ABB Oy Robotics ovat tehneet tiivistä yhteistyötä robottiratkaisujen saralla jo vuodesta 2014 saakka, ja vuonna 2019 Jucatista tuli ABB:n Value Provider Partner. Yhteistyön myötä olemme voineet tarjota asiakkaillemme entistäkin monipuolisempia automatisointiratkaisuja, joiden avulla tuotannon laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta voidaan tehostaa merkittävästi.

ABB Oy Robotics toimittaa niin sanotut standardihitsausasemat suoraan asiakkaille. Jucat Oy puolestaan toimittaa suuremmat ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt hitsausasemat, joissa voidaan käsitellä jopa 30 000 kg massoja. Asemissa on usein myös käytössä erilaisia Hi-Tech -ominaisuuksia, kuten laserhaku ja -seuranta sekä konenäkö. Räätälöidyissä asemissa Jucat hoitaa kokonaisvaltaisesti asemien projektinhallinnan, suunnittelun ja toimituksen asiakkaille. ABB puolestaan toimittaa robottilaitteiston komponentit Jucatin suunnittelemiin asemiin.

Yhteistyö pitää sisällään myös myynnin tukemista puolin ja toisin sekä simulointeja etenkin 3D-mallinnuksiin. Yhteistyön myötä maantieteellinen kattavuutemme on kasvanut, ja voimme palvella toimituksissa ja huolloissa paremmin kansainvälisesti.

Oletko kiinnostunut viemään tuotantosi seuraavalle tasolle?

 

Ota yhteyttä ja kerro meille lisää tarpeistasi!

Olemme ABB:n Value Provider -kumppani!

Olemme ABB:n Value Provider -kumppani!

Olemme ABB:n Value Provider -kumppani!

Olemme ABB:n Value Provider -kumppani!

Vuonna 2019 tuli täyteen viisi vuotta Jucatin ja ABB Oy Roboticsin toimivaa robotiikkayhteistyötä, jonka aikana on suunniteltu ja toimitettu jo useita räätälöityjä robottihitsausasemia ympäri Suomen. Nyt yhteistyö on saanut uuden käänteen, sillä Jucat Oy:stä tuli ABB:n virallinen Value Provider -kumppani.

”Jucat on ABB:lle tärkeä kumppani, joka pystyy tarjoamaan laadukkaita hitsausasemia Suomen lisäksi myös kansainvälisesti, joten näimme että yhteistyön syventämisestä olisi arvoa molemmille osapuolille.” kertoo ABB:n tuotepäällikkö Pasi Kukkonen. ”Valikoimme yhteistyökumppanit hyvin tarkasti ja näimme, että Jucat täyttää hyvin tarvittavat vaatimuskriteerit.” jatkaa Pasi Kukkonen.

”Yhteistyömme ABB:n kanssa on ollut meille tärkeää ja erittäin toimivaa. On ilo lähteä syventämään yhteistyötä jatkossa entisestään.” kommentoi Jucat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rintala.

Robotiikkaratkaisuihin korkeatasoista osaamista

 

ABB:n Value Provider -kumppanuus on kansainvälinen ohjelma, joka on merkittävä tunnustus laadukasta liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Kumppanuusohjelman myötä ABB pystyy tarjoamaan työkaluja, tukea ja osaamista kumppaneilleen heidän toimintansa kehittämiseksi.

”Tavoitteena tämänkaltaisessa yhteistyössä on se, että tieto ja osaaminen kulkevat tehokkaammin yritysten välillä, jolloin pystymme yhteistyössä kehittämään mahdollisimman laadukkaita ratkaisuja asiakkaille.” toteaa Pasi Kukkonen.

Tukea kansainvälistymiseen

 

Yhteistyön myötä Jucatin maantieteellinen kattavuus kasvaa, jonka lisäksi toimitukset ja huollot myös kansainvälisesti onnistuvat tehokkaammin ABB:n kautta. ”Aikaisemmin yksi haaste kansainvälistymisessä on ollut monipuolisten huoltotoimenpiteiden mahdollistaminen asiakkaille ulkomailla. ABB:lla on toimipisteitä ja laadukasta osaamista kaikkialla maailmassa, joten yhteistyön myötä huollot onnistuvat jatkossa ABB:n toimipisteissä.” kertoo Jukka Rintala.

Täältä voit lukea lisää siitä, millaisia robottiasemia Jucat Oy ja ABB Oy Robotics ovat viiden vuoden aikana toimittaneet.

ABB

 

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. ABB:n innovointi on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

JUCAT

 

JUCAT tarjoaa tuotteita ja palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Palveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä, tuottavuutta, laatua, ergonomiaa ja turvallisuutta.

Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen

Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen

Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen

Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen

Vuonna 2014 ABB ja Jucat aloittivat yhteistyön ja Jucatista tuli ABB Oy Robotics–liiketoiminnan robottipartneri. Nyt vuonna 2019 juhlistetaankin yhteistyön viiden vuoden historiaa, jonka aikana on toimitettu jo merkittäviä hitsausasemia ympäri Suomea. ”Jucat oli meille oivallinen ehdokas yhteistyökumppaniksi, koska hitsaaminen, erilaiset jigistöt sekä pyörityslaitteistot ja automaatiolinjojen kokonaistoimitukset olivat heille jo hyvinkin tuttuja.” tuotepäällikkö Pasi Kukkonen ABB:ltä sanoo. ”Halusimme kehittää ratkaisujamme ja tarjota asiakkaillemme entistä tehokkaampia ratkaisuja heidän kilpailukykynsä vahvistamiseen. ABB:n myötä saimme vahvan ja luotettavan kumppanin robotisoinnin tukemiseen”, kertoo Jukka Rintala, Jucat Oy:n toimitusjohtaja.

Hi-Tech -ratkaisut laadun parantamiseen

ABB Oy Robotics toimittaa ns. standardihitsausasemat suoraan asiakkaille ja Jucat Oy puolestaan toimittaa suuremmat ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt hitsausasemat, joissa voidaan käsitellä jopa 30 000 kg massoja. Asemissa on usein myös käytössä erilaisia Hi-Tech -ominaisuuksia, kuten laserhaku, ja -seuranta sekä konenäkö. Laserhaku hakee nopeasti erilaiset pinnat ja aloituskohdat, jonka jälkeen seuranta hoitaa reaaliaikaisen korjauksen. Näin hitsauksen laatu on aina paras mahdollinen. Jos taas hitsaussolussa on kaksi robottia, joista toinen hitsaa ja toinen käsittelee hitsattavia osia, konenäöllä voidaan kuvata, että osat ovat aina oikeassa kohdassa ja asennossa.

Räätälöidyissä asemissa yhteistyö jakautuu pitkälti niin, että Jucat hoitaa kokonaisvaltaisesti asemien projektoinnin, suunnittelun ja toimituksen asiakkaille. ABB puolestaan toimittaa robottilaitteiston komponentit Jucatin suunnittelemiin asemiin. Yhteistyö ei kuitenkaan koostu vain tuotannollisten ratkaisujen rakentamisesta, vaan pitää sisällään myös myynnin tukemista puolin ja toisin sekä simulointeja etenkin 3D-mallinnuksiin. ”Yhteistyömme on hyvin laajaa ja olemme hyvin säännöllisesti tekemisessä erilaisten robottiprojektien parissa”,  kuvailee Pasi Kukkonen.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman monipuolisia mahdollisuuksia tuotannon kehittämiseen ja sen automatisointiin, jolla tuotannon laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta voidaan tehostaa merkittävästi. Perinteiseen käsihitsaukseen verrattuna työn tuottavuus kasvaa useimmiten jopa 70 % asiakkaalle räätälöidyllä robottihitsausasemalla.

Yksi Jucatin ja ABB:n yhteinen projekti on ollut tavaralajimenetelmän metsäkoneiden tuotantoon ja teknologiaan keskittyneen Ponsse Oyj:n monirobottihitsaussolu.

Kasvua haetaan myös kansainvälisesti

Yhteistyö on ollut molempien yritysten kannalta hedelmällistä ja jatkoa on luvassa. ”Seuraavan viiden vuoden aikana tuotantojen automatisointi ja robotisointi tulevat olemaan todella merkittävä osa konepajateollisuuden investointeja, etenkin jos kilpailukyky halutaan pitää. Yhteistyötä ABB:n kanssa ilman muuta jatketaan ja jatkossa ratkaisuja pyritään tarjoamaan myös yhä laajemmin Suomessa sekä laajentumaan kansainvälisillekin markkinoille”,  kertoo Jukka Rintala.

ABB

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. ABB:n innovointi on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

JUCAT

JUCAT tarjoaa tuotteita ja palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Palveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä, tuottavuutta, laatua, ergonomiaa ja turvallisuutta.