Jucatilla kolme suurta robotiikkaprojektia – monipuoliset kokonaisuudet ovat kasvava trendi