Täysautomaattinen hitsausrobotti moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden