Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen

Vuonna 2014 ABB ja Jucat aloittivat yhteistyön ja Jucatista tuli ABB Oy Robotics–liiketoiminnan robottipartneri. Nyt vuonna 2019 juhlistetaankin yhteistyön viiden vuoden historiaa, jonka aikana on toimitettu jo merkittäviä hitsausasemia ympäri Suomea. ”Jucat oli meille oivallinen ehdokas yhteistyökumppaniksi, koska hitsaaminen, erilaiset jigistöt sekä pyörityslaitteistot ja automaatiolinjojen kokonaistoimitukset olivat heille jo hyvinkin tuttuja.” tuotepäällikkö Pasi Kukkonen ABB:ltä sanoo. ”Halusimme kehittää ratkaisujamme ja tarjota asiakkaillemme entistä tehokkaampia ratkaisuja heidän kilpailukykynsä vahvistamiseen. ABB:n myötä saimme vahvan ja luotettavan kumppanin robotisoinnin tukemiseen”, kertoo Jukka Rintala, Jucat Oy:n toimitusjohtaja.

Hi-Tech -ratkaisut laadun parantamiseen

ABB Oy Robotics toimittaa ns. standardihitsausasemat suoraan asiakkaille ja Jucat Oy puolestaan toimittaa suuremmat ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt hitsausasemat, joissa voidaan käsitellä jopa 30 000 kg massoja. Asemissa on usein myös käytössä erilaisia Hi-Tech -ominaisuuksia, kuten laserhaku, ja -seuranta sekä konenäkö. Laserhaku hakee nopeasti erilaiset pinnat ja aloituskohdat, jonka jälkeen seuranta hoitaa reaaliaikaisen korjauksen. Näin hitsauksen laatu on aina paras mahdollinen. Jos taas hitsaussolussa on kaksi robottia, joista toinen hitsaa ja toinen käsittelee hitsattavia osia, konenäöllä voidaan kuvata, että osat ovat aina oikeassa kohdassa ja asennossa.

Räätälöidyissä asemissa yhteistyö jakautuu pitkälti niin, että Jucat hoitaa kokonaisvaltaisesti asemien projektoinnin, suunnittelun ja toimituksen asiakkaille. ABB puolestaan toimittaa robottilaitteiston komponentit Jucatin suunnittelemiin asemiin. Yhteistyö ei kuitenkaan koostu vain tuotannollisten ratkaisujen rakentamisesta, vaan pitää sisällään myös myynnin tukemista puolin ja toisin sekä simulointeja etenkin 3D-mallinnuksiin. ”Yhteistyömme on hyvin laajaa ja olemme hyvin säännöllisesti tekemisessä erilaisten robottiprojektien parissa”,  kuvailee Pasi Kukkonen.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman monipuolisia mahdollisuuksia tuotannon kehittämiseen ja sen automatisointiin, jolla tuotannon laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta voidaan tehostaa merkittävästi. Perinteiseen käsihitsaukseen verrattuna työn tuottavuus kasvaa useimmiten jopa 70 % asiakkaalle räätälöidyllä robottihitsausasemalla.

Yksi Jucatin ja ABB:n yhteinen projekti on ollut tavaralajimenetelmän metsäkoneiden tuotantoon ja teknologiaan keskittyneen Ponsse Oyj:n monirobottihitsaussolu.

Kasvua haetaan myös kansainvälisesti

Yhteistyö on ollut molempien yritysten kannalta hedelmällistä ja jatkoa on luvassa. ”Seuraavan viiden vuoden aikana tuotantojen automatisointi ja robotisointi tulevat olemaan todella merkittävä osa konepajateollisuuden investointeja, etenkin jos kilpailukyky halutaan pitää. Yhteistyötä ABB:n kanssa ilman muuta jatketaan ja jatkossa ratkaisuja pyritään tarjoamaan myös yhä laajemmin Suomessa sekä laajentumaan kansainvälisillekin markkinoille”,  kertoo Jukka Rintala.

ABB

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. ABB:n innovointi on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

JUCAT

JUCAT tarjoaa tuotteita ja palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Palveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä, tuottavuutta, laatua, ergonomiaa ja turvallisuutta.