Jucatin ja ABB:n robotisoiduilla hitsausasemilla jopa 70 % kasvu tuottavuuteen